Actielijnen

Bij het uitvoeren van de actieplannen staan zes actielijnen centraal:

  1. Verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit
  2. Positief beïnvloeden studie- en beroepskeuze van jongeren en werkzoekenden
  3. Verhogen van opleidings- en sectorrendement
  4. Vergroten en vernieuwen van opleidingsmogelijkheden
  5. Beter benutten van beschikbaar potentieel en bieden van een aantrekkelijke werkomgeving en werkklimaat
  6. Nieuwe innovatieve oplossingen bedenken voor de huidige arbeidsmarktproblematiek