Nieuws

Aanvraag subsidieregeling ‘coronabanen in de zorg’ verlengd
08-06-2021
Afgelopen jaar vroeg veel van onze zorgprofessionals en zorgorganisaties. De komende periode gaan inhaalzorg en herstel van zorgprofessionals hand in hand. Het kabinet besloot daarom de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg te verlengen tot en met 31 december 2021. Deze zogenaamde coronabanen zijn tijdelijke banen waarmee zorgprofessionals worden ondersteund. Voor periode 2 is € 40 miljoen beschikbaar.
Lees meer

Zorg Praktijkleren: minder werk en meer opbrengst!
31-05-2021
De subsidieregeling Praktijkleren wordt uitgevoerd door RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland), in opdracht van het ministerie van OCW. Jaarlijks wordt zo een 140 mln. uitgekeerd, waarvan tussen de 20 en 25% in de sector zorg en welzijn terecht komt. De subsidie is o.a. bedoeld voor begeleiding op de werkplek (voor BBL- en HBO-duale leerlingen). Samenloop met de subsidie uit het SectorplanPlus is toegestaan.
Lees meer

'Een app ontlast het zorgpersoneel' | eerste editie BestuurdersMagazine 2021 verschenen
12-04-2021
De eerste editie van het BestuurdersMagazine 2021 is verschenen. Met nieuws en achtergronden over zorgtechnologie, het Twentse Huis voor de zorg, het jaarplan van de WGV, het Achterhoekse mobiliteitsteam, de onderwijsvisie en meer! Het magazine, een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, is gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met deze publicatie blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

Zorgprofessional en cliënt staan centraal in onderwijsvisie Oost-Nederland
08-04-2021
Leren met hoofd, handen en hart. Dat is wat onze aankomende zorgprofessionals gaan ervaren als zij in Oost-Nederland een opleiding volgen. Hybride leren of professionele leergemeenschappen, een leven lang ontwikkelen, flexibele opleidingsroutes en innovatie zijn de ingrediënten van de onderwijsvisie van 4 HBO-, 8 MBO-instellingen en de 180 leden van de WGV Zorg en Welzijn.
Lees meer

Column Susanne Katus - maart 2021
17-03-2021
Het eerste kwartaal van 2021 loopt alweer op zijn einde. Op het moment van verschijnen van deze nieuwsbrief stapt Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ik ben samen met u benieuwd naar de uitkomst. Een nieuw kabinet, een nieuwe koers. Een nieuwe beleidsperiode die bepalend wordt voor onze sector. Ik kijk er kritisch maar zeker met vertrouwen naar uit!
Lees meer

Nieuwe webinars rondom het thema digitale vaardigheden in de zorg
01-03-2021
Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de digitale vaardigheden van alle medewerkers in de zorg. In samenwerking met het platform Digivaardig in de zorg biedt WGV Zorg en Welzijn de komende maanden wederom een aantal gratis webinars aan. Op deze manier kunnen zorgprofessionals én organisaties snel en makkelijk aan de slag met dit belangrijke thema.
Lees meer

Zorgstudenten opgeroepen om te helpen in de zorg
18-02-2021
Het landelijk initiatief Extra handen voor de zorg verbindt mensen die willen helpen tijdens de coronacrisis aan zorgorganisaties, die hard hulp kunnen gebruiken. Met een landelijke online wervingscampagne die op 18 februari van start is gegaan, richt zij zich nu specifiek op zorgstudenten. Ook deze bijna-zorgprofessionals zijn met hun opgedane kennis van waarde om de zorg tijdens corona te ondersteunen.
Lees meer

Een innovatieve stap op het gebied van jongerenvoorlichting: Tmrrw
12-02-2021
WGV Zorg en Welzijn ondertekende onlangs samen met zes (regionale) partners een samenwerkingsovereenkomst met startup Tmrrw (Tomorrow). Tmrrw ontwikkelt een app waarmee jongeren zich vanaf de bank kunnen oriënteren op studies en beroepen, van alle niveaus en álle sectoren. De app draagt bij aan de realistische beeldvorming voor jongeren die zich oriënteren op leren en werken in Zorg en Welzijn en kan daarmee (voortijdig) uitval voorkomen. Een innovatieve stap in jongerenvoorlichting, die aansluit bij de doelgroep en waaraan alle zorg- en welzijnsorganisaties laagdrempelig en kosteloos kunnen deelnemen en gebruik van kunnen maken. 
Lees meer

Column Susanne Katus - februari 2021
09-02-2021
Het voorjaar zit in de lucht, ik hoor de vogels fluiten en de dagen worden langer. Dat stemt je vrolijk. De sneeuwval en de vorstperiode doen daar niks aan af. Het ritme van de natuur laat zich door niets tegenhouden. Tegelijkertijd vraag ik mij af: “Wat gaat de derde golf betekenen voor de instellingen? En hoe kunnen wij bijstaan?” Een dubbel gevoel.
Lees meer

Nieuws rondom SectorplanPlus
09-02-2021
Begin december informeerden we u over de landelijke toekenning van in totaal 234,5 miljoen euro voor het vierde tijdvak van SectorplanPlus. Naast het beschikbare budget voor de aangevraagde opleidingstrajecten in tijdvak 4, stelde het ministerie een additioneel bedrag van 22,5 miljoen beschikbaar voor corona-gerelateerde scholing. In dit nieuwsbericht vindt u meer informatie over de projectovereenkomst 4e tijdvak, deadlines en een mogelijk vervolg op SectorplanPlus.
Lees meer

Coronabanen om de zorg te ontlasten
08-02-2021
Het einde van de coronacrisis is nog niet in zicht en de druk op zorgmedewerkers blijft ongekend hoog. Om de zorg te ontlasten, maakt de overheid bijna 3.500 voltijds coronabanen mogelijk. Coronabanen zijn gesubsidieerde banen waar geen of beperkte zorgscholing voor nodig is. Deze banen zijn bedoeld voor tijdelijke, extra inzet van ondersteunend personeel tot 1 juli 2021.
Lees meer

[BLOG] Heb jij de Tibetanen al ontmoet? 
28-01-2021
Vanaf begin januari heb ik dagelijks contact met de Tibetanen. Mijn zus daagde mij uit. Natuurlijk zijn goede voornemens voor veel mensen een logisch begin van het nieuwe jaar. We drinken een maand niet vanwege ‘dry january’. We bewegen meer: overal zie je puffende, rode hoofden langskomen tijdens je reguliere hardlooprondje. En minder eten of gezonder, zonder suiker, past hier helemaal bij.
Lees meer

Column Susanne Katus - januari 2021
13-01-2021
Allereerst wil ik u een gelukkig en gezond nieuwjaar wensen, ondanks deze lastige tijd. Wat heeft corona voor een extreme omslag gezorgd in onze samenleving. Wat doet dit met mensen en wat gaat dit allemaal betekenen op de lange termijn? De politiek is nu met name bezig met de verkiezingen die op komst zijn. VWS heeft hiervoor de discussienota 'Zorg voor de Toekomst' opgesteld. WGV Zorg en Welzijn is hierover in gesprek met leden en we komen met een gezamenlijke reactie namens Oost-Nederland.
Lees meer

Bevindingen commissie Werken in de Zorg 2020
11-01-2021
De commissie Werken in de Zorg heeft als taak voorstellen te doen om de (toenemende) personele tekorten in de sector zorg en welzijn terug te dringen. VWS heeft de commissie verzocht om in 2020 het accent te leggen op de actuele lessen vanuit coronacrisis: Welke lessen zijn er te leren voor de regionale en voor de landelijke arbeidsmarktaanpak in zorg en welzijn vanuit de coronacrisis?
Lees meer

Nieuws per jaar

Klik hieronder om het nieuws van dat jaar weer te geven