Nieuws

Zorgstudenten opgeroepen om te helpen in de zorg
18-02-2021
Het landelijk initiatief Extra handen voor de zorg verbindt mensen die willen helpen tijdens de coronacrisis aan zorgorganisaties, die hard hulp kunnen gebruiken. Met een landelijke online wervingscampagne die op 18 februari van start is gegaan, richt zij zich nu specifiek op zorgstudenten. Ook deze bijna-zorgprofessionals zijn met hun opgedane kennis van waarde om de zorg tijdens corona te ondersteunen.
Lees meer

Een innovatieve stap op het gebied van jongerenvoorlichting: Tmrrw
12-02-2021
WGV Zorg en Welzijn ondertekende onlangs samen met zes (regionale) partners een samenwerkingsovereenkomst met startup Tmrrw (Tomorrow). Tmrrw ontwikkelt een app waarmee jongeren zich vanaf de bank kunnen oriënteren op studies en beroepen, van alle niveaus en álle sectoren. De app draagt bij aan de realistische beeldvorming voor jongeren die zich oriënteren op leren en werken in Zorg en Welzijn en kan daarmee (voortijdig) uitval voorkomen. Een innovatieve stap in jongerenvoorlichting, die aansluit bij de doelgroep en waaraan alle zorg- en welzijnsorganisaties laagdrempelig en kosteloos kunnen deelnemen en gebruik van kunnen maken. 
Lees meer

Column Susanne Katus - februari 2021
09-02-2021
Het voorjaar zit in de lucht, ik hoor de vogels fluiten en de dagen worden langer. Dat stemt je vrolijk. De sneeuwval en de vorstperiode doen daar niks aan af. Het ritme van de natuur laat zich door niets tegenhouden. Tegelijkertijd vraag ik mij af: “Wat gaat de derde golf betekenen voor de instellingen? En hoe kunnen wij bijstaan?” Een dubbel gevoel.
Lees meer

Nieuws rondom SectorplanPlus
09-02-2021
Begin december informeerden we u over de landelijke toekenning van in totaal 234,5 miljoen euro voor het vierde tijdvak van SectorplanPlus. Naast het beschikbare budget voor de aangevraagde opleidingstrajecten in tijdvak 4, stelde het ministerie een additioneel bedrag van 22,5 miljoen beschikbaar voor corona-gerelateerde scholing. In dit nieuwsbericht vindt u meer informatie over de projectovereenkomst 4e tijdvak, deadlines en een mogelijk vervolg op SectorplanPlus.
Lees meer

Coronabanen om de zorg te ontlasten
08-02-2021
Het einde van de coronacrisis is nog niet in zicht en de druk op zorgmedewerkers blijft ongekend hoog. Om de zorg te ontlasten, maakt de overheid bijna 3.500 voltijds coronabanen mogelijk. Coronabanen zijn gesubsidieerde banen waar geen of beperkte zorgscholing voor nodig is. Deze banen zijn bedoeld voor tijdelijke, extra inzet van ondersteunend personeel tot 1 juli 2021.
Lees meer

Nieuwe webinars rondom het thema digitale vaardigheden in de zorg
29-01-2021
Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de digitale vaardigheden van alle medewerkers in de zorg. In samenwerking met het platform Digivaardig in de zorg biedt WGV Zorg en Welzijn de komende maanden wederom een aantal gratis webinars aan. Op deze manier kunnen zorgprofessionals én organisaties snel en makkelijk aan de slag met dit belangrijke thema.
Lees meer

[BLOG] Heb jij de Tibetanen al ontmoet? 
28-01-2021
Vanaf begin januari heb ik dagelijks contact met de Tibetanen. Mijn zus daagde mij uit. Natuurlijk zijn goede voornemens voor veel mensen een logisch begin van het nieuwe jaar. We drinken een maand niet vanwege ‘dry january’. We bewegen meer: overal zie je puffende, rode hoofden langskomen tijdens je reguliere hardlooprondje. En minder eten of gezonder, zonder suiker, past hier helemaal bij.
Lees meer

Column Susanne Katus - januari 2021
13-01-2021
Allereerst wil ik u een gelukkig en gezond nieuwjaar wensen, ondanks deze lastige tijd. Wat heeft corona voor een extreme omslag gezorgd in onze samenleving. Wat doet dit met mensen en wat gaat dit allemaal betekenen op de lange termijn? De politiek is nu met name bezig met de verkiezingen die op komst zijn. VWS heeft hiervoor de discussienota 'Zorg voor de Toekomst' opgesteld. WGV Zorg en Welzijn is hierover in gesprek met leden en we komen met een gezamenlijke reactie namens Oost-Nederland.
Lees meer

Bevindingen commissie Werken in de Zorg 2020
11-01-2021
De commissie Werken in de Zorg heeft als taak voorstellen te doen om de (toenemende) personele tekorten in de sector zorg en welzijn terug te dringen. VWS heeft de commissie verzocht om in 2020 het accent te leggen op de actuele lessen vanuit coronacrisis: Welke lessen zijn er te leren voor de regionale en voor de landelijke arbeidsmarktaanpak in zorg en welzijn vanuit de coronacrisis?
Lees meer

Nieuws per jaar

Klik hieronder om het nieuws van dat jaar weer te geven