Nieuws

Adviezen commissie Werken in de Zorg
24-12-2018
Op 2 november 2018 heeft de commissie Werken in de Zorg, onder voorzitterschap van Doekle Terpstra, een bezoek gebracht aan Oost-Nederland. De commissie heeft gesproken met een gespreksdelegatie van de regio’s Zwolle / Stedendriehoek & Noord-Veluwe en met een delegatie van de regio's Achterhoek / Twente over de voortgang van de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). Hieruit zijn twee adviesbrieven voortgekomen.
Lees meer

Arbeidsmarktverkenningen zorg en welzijn Oost-Nederland verschenen
18-12-2018
In opdracht van Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn heeft Bureau Bartels vier arbeidsmarktverkenningen zorg en welzijn gemaakt voor Oost-Nederland. Het gaat om de  regio’s Achterhoek, Zwolle, Stedendriehoek & Noord-Veluwe en Twente. Uit de arbeidsmarktverkenningen van de werkgeversvereniging volgt een dringende oproep, om meer gemeenschappelijke en innovatieve (arbeidsbesparende) maatregelen, om de oplopende tekorten het hoofd te bieden.
Lees meer

Project 'Banen in de zorg', innovatief leren en nieuwe arbeidsmarktverkenningen in decembereditie BestuurdersMagazine
18-12-2018
De vierde editie van het BestuurdersMagazine in 2018 is gepubliceerd. Het magazine, een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, is gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met deze publicatie blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

Infographic tijdvak 1 en 2 SectorplanPlus
04-12-2018
Op 3 december '18 is het derde tijdvak SectorplanPlus geopend. Wat hebben tijdvakken 1 en 2 opgeleverd? Bureau Bartels heeft hierover een tussenrapportage gemaakt. De samenvatting van deze tussenrapportage is verwerkt in een infographic.
Lees meer

Opening 3e tijdvak SectorplanPlus Zorg & Welzijn
03-12-2018
SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in zorg en welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders.
Lees meer

Grote belangstelling voor Zorg- en Welzijnsplein op Onderwijsbeurs
09-11-2018
Op de Onderwijsbeurs voor Noord- en Oost-Nederland die op 7 en 8 november '18 plaatsvond in de IJsselhallen in Zwolle was grote belangstelling voor het Zorg- en Welzijnsplein. De beurs is bedoeld voor met name jongeren in het voortgezet onderwijs die zich willen oriënteren op hun vervolgopleiding.
Lees meer

Practoraat Zorg & Technologie
08-11-2018
Hoe koppel je zorg en technologie zo aan elkaar dat er nieuwe vormen van zorg ontstaan? Zorg die beter aansluit op de individuele wensen van de cliënt. Welke rol spelen docenten, studenten, cliënten en werkers uit de praktijk daarbij? Wat doe je als blijkt dat je opeens ook nog mensen van Sport en Bewegen nodig hebt?
Lees meer

Terugblik bijeenkomst 'Samen Buiten de Oevers' 27/9/18
02-11-2018
Een gezonde, vitale en rijke regio Zwolle, dat is waar we met z’n allen voor willen staan. Op 27 september hebben we dat tijdens de bijeenkomst ‘Buiten de oevers’ laten zien. “Nu gewoon doen” was een veelgehoorde kreet die dag.
Lees meer

Conferentie Wendbaar aan het werk trekt ruim 300 deelnemers
01-11-2018
Vandaag (1 november 2018) vindt de conferentie Wendbaar aan het werk plaats in het GelreDome in Arnhem. Zesentwintig zorg- en welzijnsorganisaties uit Brabant en Oost-Nederland zijn het afgelopen anderhalf jaar aan de slag gegaan om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren. Tijdens de afsluitende conferentie worden de resultaten van het gelijknamige project bekendgemaakt.
Lees meer

Publiekscampagne Ik Zorg van start
01-11-2018
Vandaag gaven minister Hugo de Jonge, minister Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis het startsein voor de publiekscampagne Ik Zorg. Hiermee willen de sector Zorg en Welzijn en de overheid nieuwe werknemers aantrekken. Dat is hard nodig, om ook in de toekomst iedereen goede zorg te kunnen blijven bieden. Als we nu niks doen, hebben we in 2022 een tekort van 125.000 mensen.
Lees meer

Contactpunt Zorg en Welzijn Achterhoek pakt tekorten op arbeidsmarkt aan
30-10-2018
Op maandag 29 oktober 2018 is het contactpunt Zorg en Welzijn Achterhoek gelanceerd: www.ontdekdezorgachterhoek.nl. Het contactpunt is dé centrale plek met informatie over leren en werken in zorg en welzijn in de Achterhoek. Het contactpunt sluit aan bij de landelijke publiekscampagne IK ZORG, die 1 november van start gaat.
Lees meer

Transitiemiddelen en het zorgconvenant
20-10-2018
Iedereen in zorg en welzijn is er inmiddels van doordrongen: de personeelstekorten in de sector verdienen de hoogste prioriteit. WGV Zorg en Welzijn zet zich hiervoor in Oost-Nederland in als aanjager en facilitator van de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). Daarnaast worden ook vanuit de zorgkantoren initiatieven opgezet en ondersteund om te zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers.
Lees meer

Regio Zwolle investeert in Human Capital
19-10-2018
Eén op de drie werkgevers in de regio Zwolle geeft aan een personeelstekort te ervaren. Bij organisaties in zorg en welzijn is de nood zelfs hoger en ook de inhoud van het werk verandert. Dit tekort aan mensen belemmert economische groei. Human Capital wil iedereen laten meeprofiteren van de kansen op werk. Inclusiviteit, wendbaarheid en weerbaarheid staan centraal.
Lees meer

KIEK: dubbel zoveel aanmeldingen als in het voorjaar
18-10-2018
In het najaar van 2018 staat de tweede mobiliteitsuitwisseling van KIEK op de agenda. KIEK staat voor Kijken In Elkaars Keuken. Werkgevers uit verschillende branches kunnen via een speciale website functies/uitwisselingsplaatsen aanbieden en medewerkers maken een keuze uit het aanbod. Meedoen biedt werkgevers de kans om hun organisatie te profileren en medewerkers van buitenaf aan te trekken.
Lees meer

Leerlingen van ruim 1.200 middelbare scholen leren over zorg en techniek
15-10-2018
Op maandag 8 oktober is de verdiepende module Zorg & Techniek van het lespakket ‘Aan JOU hebben we wat’ voor zorg en welzijn beschikbaar gekomen. 'Aan JOU hebben we wat' is het gratis lespakket voor middelbare scholieren van het vmbo, havo en vwo dat vorig jaar is ontwikkeld door regionale werkgeversverenigingen binnen het samenwerkingsverband RegioPlus. De module Zorg 2.0 – van sensor tot robot is ontwikkeld om scholieren kennis te laten maken met innovaties in zorg en welzijn en ze tegelijkertijd aan het denken te zetten: ‘past de combinatie zorg & technologie bij mij?’ 
Lees meer

Landelijke campagne 'IK ZORG.' bijna van start
15-10-2018
Verschillende partijen vanuit de zorg- en welzijnssector starten samen met het ministerie van VWS vanaf het najaar 2018 een landelijke publiekscampagne ‘IK ZORG’. In deze campagne staan mensen centraal die werken in de sector zorg en welzijn. De campagne moet enerzijds vooroordelen wegnemen en anderzijds de veelzijdigheid van de sector laten zien.
Lees meer

Creatieve inspiratiedag: De ontwikkelkracht van de mbo-student
08-10-2018
Dit voorjaar is voor bestuurders een symposium georganiseerd rondom het thema ‘Mbo vakmanschap: Het kloppend hart van de zorg’. Inmiddels hebben de 8 samenwerkende ROC’s en WGV Zorg en Welzijn opnieuw de handen ineengeslagen voor de organisatie van een vervolg: een creatieve inspiratiedag voor werkbegeleiders, docenten en opleiders op vrijdag 16 november.
Lees meer

'Ik zorg.' en het regionale contactpunt
04-10-2018
Op 1 november 2018 vindt de aftrap plaats van de landelijke publiekscampagne 'Ik zorg.' die een grote toestroom van geïnteresseerden, die willen werken in zorg en welzijn, op gang kan brengen. We willen graag bereiken dat meer mensen kiezen voor zorg en welzijn, er minder uitval komt door betere keuzes en meer behoud door anders te kiezen binnen zorg en welzijn. De campagne is een samenwerking van het ministerie van VWS en branche-, beroeps- en regionale werkgeversorganisaties in de sector zorg & welzijn. 
Lees meer

Commissie Werken in de Zorg (WIZ)
03-10-2018
Het Actieprogramma “Werken in de Zorg” is een initiatief van VWS met de ambitie de tekorten in de sector Zorg en Welzijn in 2021 terug te hebben gedrongen tot 0. Dit gebeurt volgens drie lijnen die zijn uitgewerkt in het actieprogramma: “Meer, Beter, Anders”.
Lees meer

Stand van zaken SectorplanPlus
02-10-2018
SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in zorg en welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op: nieuwe instroom; met ontslag bedreigde werknemers en opscholing binnen de organisatie (om ruimte te creëren voor nieuwe instroom) via kwalificerende scholing.
Lees meer

Informatiebijeenkomst: Vlogtraining 'Van interne trots naar extern werven'
02-10-2018
Dit najaar start WGV Zorg en Welzijn in samenwerking met Walt Wonder Schmidt het vlogtraject ‘Van interne trots naar extern werven'. Medewerkers uit zorg en welzijn krijgen in vijf trainingen een opleiding tot volwaardig vlogger én drie afgemonteerde vlogs mee. Maandagmiddag 8 oktober is er een informatiebijeenkomst voor communicatie- en HR professionals.
Lees meer

Campagne IK ZORG., Leer- & Ontwikkelhuis en Regio Deals in nieuwe editie BestuurdersMagazine
25-09-2018
De derde editie van het BestuurdersMagazine in 2018 is gepubliceerd. Het magazine, een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, is gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met deze publicatie blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

Leer- & Ontwikkelhuis van start met 2 leergangen
24-09-2018
De sector zorg en welzijn staat aan de vooravond van de vierde industriële revolutie: de digitalisering van de samenleving. Werk wordt anders verdeeld en georganiseerd. Slimmer werken, flexibel organiseren, maar ook anders leren. Hoe pak je dat als werkgever aan? Met de introductie van het Leer- & Ontwikkelhuis wil WGV Zorg en Welzijn een leerprogramma bieden dat innovatief is en aansluit bij de snel veranderende samenleving en de vraag van leden.
Lees meer

Prinsjesdagmemo 2018
19-09-2018
Traditiegetrouw heeft het bureau van RegioPlus de miljoenennota doorgenomen en een overzicht gemaakt van alle relevante beleidsmaatregelen voor zorg en welzijn. Deze zijn per ministerie geïnventariseerd en samengevat in de RegioPlus Prinsjesdagmemo 2018. Deze memo helpt u bij het snel inventariseren van relevante plannen, wijzigingen, kansen en (financiële) consequenties voor de zorg- en welzijnssector. 
Lees meer

Campagnebus IK ZORG. te gast in Overijssel
01-08-2018
Deze zomer toert er een campagnebus door heel Nederland. De reden? Er worden enthousiaste verhalen opgehaald van medewerkers in zorg en welzijn. Hun ervaringen en foto’s worden onderdeel van de campagne ‘IK ZORG.’, die in het najaar landelijk wordt gelanceerd. De sector krijgt te maken met grote personeelstekorten en daarom is de campagne in het leven geroepen: het doel is om nieuwe enthousiastelingen voor zorg en welzijn te werven. Deze week is de campagnebus in Overijssel te vinden. Wij namen een kijkje!
Lees meer

Zorgbestuurders Regio Zwolle willen samen lef tonen
11-07-2018
Passie en urgentie: daarmee kunnen duurzame veranderingen tot stand worden gebracht, zo leerden de zorgbestuurders van Regio Zwolle dinsdagavond 10 juli bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht.
Lees meer

[BLOG] Van spagaat naar pirouette
09-07-2018
Herkent u dit? We hebben werk en middelen voor geschoolde krachten en voor studenten. We hebben alleen niet voldoende werkbegeleiders om voldoende studenten op te leiden en de stageplaatsen te bemensen. Het is een beetje een kip-eiverhaal en een spagaat waarmee de sector zorg en welzijn worstelt.
Lees meer

Eerste matchtafelbijeenkomst in de regio Zwolle
29-06-2018
WGV Zorg en Welzijn ondersteunt en initieert initiatieven die mobiliteit en duurzame inzetbaarheid onder werknemers stimuleren. Door de organisatie van intersectorale matchtafels verbinden wij organisaties die samen willen werken aan een betere balans op de arbeidsmarkt. Deze matchtafelbijeenkomsten worden georganiseerd in de regio's Achterhoek, Stedendriehoek & Noord-Veluwe en Twente. De regio Zwolle wordt hier nu aan toegevoegd. Op dinsdagochtend 3 juli 2018 vindt de 1e matchtafelbijeenkomst regio Zwolle plaats bij het Zorgtrainingscentrum Zwolle.
Lees meer

Praktijkleerroute Viattence, deregulering en RAAT in nieuwe editie BestuurdersMagazine
19-06-2018
De tweede editie van het BestuurdersMagazine in 2018 is gepubliceerd. Het magazine, een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, is gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met deze publicatie blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

Nederlandse en Duitse kwalificaties in de sector zorg en welzijn
15-06-2018
Aan beide kanten van de grens is er een groot tekort aan vakkrachten in de sector zorg en welzijn. Voor zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen in de grensregio is het daarom van groot belang om te weten hoe de opleiding in het buurland is georganiseerd: daar bevindt zich immers een potentieel aan goed opgeleide arbeidskrachten.
Lees meer

Inspiratie-ontbijt Stedendriehoek en Noord-Veluwe: werkbegeleiding anders organiseren
04-06-2018
Op vrijdag 25 mei 2018 organiseerden Aventus, Factor Werk, Cleantech Regio en WGV Zorg en Welzijn alweer de vijfde ontbijtsessie in de regio Stedendriehoek en Noord-Veluwe. Dit keer waren we te gast bij Atlant in Beekbergen.
Lees meer

Vernieuwde subsidiekaart voor werkgevers
29-05-2018
Als werkgever in zorg en welzijn zijn er veel subsidies waarvan uw organisatie gebruik kan maken. Het kan echter lastig zijn om hiervan een duidelijk overzicht te krijgen en te bepalen welke subsidies voor u relevant zijn. RegioPlus, het samenwerkingsverband van de veertien regionale werkgeversorganisaties waar ook WGV Zorg en Welzijn toe behoort, heeft daarom een Subsidiekaart opgesteld.
Lees meer

Creatief de arbeidsmarktproblematiek te lijf in de Achterhoek
25-05-2018
Hoe gaan krimpregio’s de arbeidsmarktproblematiek in zorg en welzijn te lijf? Magazine De Eerstelijns besteedt in het artikel 'Creatief in krimpregio's' aandacht aan de aanpak in de Achterhoek en Zeeland.
Lees meer

Brede zorgopleiding van start in regio Apeldoorn
18-05-2018
In september 2018 gaat het eerste brede opleidingstraject van start dat tot stand is gekomen door Zorgplatform Apeldoorn. Dit Zorgplatform bestaat uit diverse zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en de gemeente Apeldoorn, ondersteund door het platform leren en werken.
Lees meer

Opening 2e tijdvak SectorplanPlus
03-05-2018
Vanaf 1 mei 2018 is het tweede tijdvak van het SectorplanPlus geopend. Organisaties die willen deelnemen aan het tweede tijdvak, kunnen vanaf 15 mei tot uiterlijk 15 juni 2018 een aanvraag indienen.
Lees meer

Personeelstekorten Achterhoek: Op zoek naar olifantenpaadjes
09-04-2018
In heel Nederland, en dus ook in de Achterhoek, dreigt de komende jaren een groot personeelstekort in de zorgsector. In De Gelderlander verscheen op 4 april hierover het artikel 'Masterplan om zorgsector in Achterhoek te redden'.
Lees meer

Nieuws per jaar

Klik hieronder om het nieuws van dat jaar weer te geven