Nieuws

Digivaardig in de zorg, good governance en functiecreatie in nieuwe editie BestuurdersMagazine
19-12-2019
De vierde editie van het BestuurdersMagazine in 2019 is gepubliceerd. Het magazine, een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, is gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met deze publicatie blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

Commissie werken in de zorg geeft advies aan arbeidsmarktregio’s Oost-Nederland
18-12-2019
In oktober vonden de bestuurlijke voortgangsgesprekken tussen gespreksdelegaties uit de vier arbeidsmarktregio’s in Oost-Nederland en de commissie Werken in de Zorg plaats. De gespreksdelegaties bestonden uit afgevaardigden van zorgorganisaties, gemeenten, onderwijs-instellingen en zorgkantoren. De insteek van de commissie is om vanuit de doelen van het Actieprogramma Werken in de Zorg, te kijken naar de voortgang die in de regio’s geboekt wordt om de arbeidsmarktproblematiek terug te brengen.
Lees meer

Loopbaanproject ‘Sterk in je werk’ bedient 25.000 zorg- en welzijnsmedewerkers in 3 jaar
11-12-2019
Loopbaancoaches van het project ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’ bedienen nu al 25.000 medewerkers in zorg en welzijn met kortdurend, vrijwillig en vertrouwelijk advies op het gebied van hun carrière. Het project wordt gerund door CNV Zorg &Welzijn en RegioPlus, het samenwerkingsverband van 14 regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn. En is mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. De tussenevaluatie 2016-2018 is 5 december aangeboden aan Tim Sturmans van VWS. Het project loopt in ieder geval door tot eind 2021.
Lees meer

Gelderse zorg- en welzijnsmedewerkers pakken zelf tekorten aan
11-12-2019
Zorg- en welzijnsmedewerkers in Gelderland zijn in groten getale in actie gekomen door zelf ideeën via de actie IkweetRAAT.nl aan te dragen voor het oplossen van de personeelstekorten in de sector. Woensdag 11 december ontvingen 9 inzenders tijdens de prijsuitreiking ieder 10.000 euro voor de uitvoer van hun idee.
Lees meer

Boekje "Een gezonde, vitale en waardevolle regio Zwolle"
06-12-2019
Altijd genoeg mensen in je bedrijf. Direct de juiste expertise voorhanden. Minimaal ziekteverzuim. En continu innoveren, gewoon omdat medewerkers zo betrokken zijn dat ze zelf met slimme ideeën komen. Dat is de praktijk in een gezonde, vitale en waardevolle Regio Zwolle. Het boekje "Maak werk van je droombaan" presenteert de formule om daar samen werk van te maken.
Lees meer

Uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn: 4 op de 5 wil in toekomst weer in de sector werken
26-11-2019
Van de werknemers die vertrekken uit een baan in Zorg en Welzijn, wil ruim 80% in de toekomst weer in de sector werken. Dit blijkt uit de eerste cijfers van het landelijk uitstroomonderzoek Zorg en Welzijn van RegioPlus, onder werknemers in cliëntgebonden functies. Als belangrijkste reden om te kiezen voor een andere baan geven zij aan een nieuwe stap te willen zetten, hetzij in een nieuwe functie of binnen hun huidige werkzaamheden. Bijna driekwart van de uitgestroomde medewerkers blijft binnen de sector werken.
Lees meer

Vooraankondiging tijdvak 4 SectorplanPlus
26-11-2019
​​​​​​​Van 2 tot en met 20 december 2019 bieden de regionale werkgeversorganisaties de mogelijkheid tot het indienen van opleidingsprojecten in het kader van SectorplanPlus, tijdvak 4. In totaal stelt het ministerie van VWS 130 miljoen euro voor dit tijdvak beschikbaar.
Lees meer

[BLOG] November "Mantelzorg maand"?
26-11-2019
De dagen korten, de avonden lengen. De warme zomer ligt al maanden achter ons. Het zal u niet ontgaan zijn, het is november. Het buitenleven wordt ingeruild voor cocoonen bij de kachel of CV, al dan niet met een verwarmend drankje.
Lees meer

Zwolse proef met één loket voor spoedzorg krijgt een vervolg
07-11-2019
Een pilot in Zwolle en Hardenberg waarbij alle spoedvragen voor de huisartsenpost, ambulance, wijkverpleegkundige op één plek binnenkomen, krijgt een vervolg. De samenwerkende partijen hebben een subsidie ontvangen om verder te werken aan het gezamenlijke zorgcoördinatiepunt.
Lees meer

Inspiratie-ontbijt Stedendriehoek & Noord-Veluwe 4/10
24-10-2019
Het inspiratie-ontbijt Stedendriehoek & Noord-Veluwe van vrijdag 4 oktober stond in het teken van het beter benutten van talenten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Lees meer

Regionale kerncijfers Achterhoek Commissie Werken in de zorg
22-10-2019
Het CBS heeft op 18/10/19 per RegioPlus-arbeidsmarktregio een factsheet uitgebracht. Deze factsheets zijn door de Commissie 'Werken in de zorg’ gebruikt tijdens de regionale arbeidsmarktgesprekken.
Lees meer

Regionale kerncijfers Twente Commissie Werken in de zorg
22-10-2019
Het CBS heeft op 18/10/19 per RegioPlus-arbeidsmarktregio een factsheet uitgebracht. Deze factsheets zijn door de Commissie 'Werken in de zorg’ gebruikt tijdens de regionale arbeidsmarktgesprekken.
Lees meer

Regionale kerncijfers Zwolle Commissie Werken in de zorg
22-10-2019
Het CBS heeft op 18/10/19 per RegioPlus-arbeidsmarktregio een factsheet uitgebracht. Deze factsheets zijn door de Commissie 'Werken in de zorg’ gebruikt tijdens de regionale arbeidsmarktgesprekken.
Lees meer

Regionale kerncijfers Stedendriehoek & Noord-Veluwe Commissie Werken in de zorg
22-10-2019
Het CBS heeft op 18/10/19 per RegioPlus-arbeidsmarktregio een factsheet uitgebracht. Deze factsheets zijn door de Commissie 'Werken in de zorg’ gebruikt tijdens de regionale arbeidsmarktgesprekken.
Lees meer

[BLOG] Achter de bomen gloort het bos
15-10-2019
Wat mij opvalt in mijn nieuwe werkkring WGV Zorg en Welzijn is dat ieder met zijn eigen kansen, mogelijkheden, belemmeringen of knelpunten stoeit. Afgelopen week vroeg een relatie mij of ik door de bomen het bos al zag. Vanuit mijn functie spreek ik verschillende mensen, en hoor ik nog wel eens wat….. Soms lichtelijk verwonderd over wat ik heb gehoord, vertrek ik dan weer huiswaarts. En ik weet niet alles van alles, maar ik ga wel een poging doen om je op het spoor van nieuwe ideeën en of mogelijke oplossingen te zetten.
Lees meer

Sterk in je werk-week
14-10-2019
De Sterk in je werk-week is een week speciaal voor zorg- en welzijnsmedewerkers om hun werk gezond en met plezier te kunnen blijven doen. Tijdens deze week die van 18 t/m 22 november '19 plaatsvindt, kunnen medewerkers van deelnemende organisaties gratis meedoen aan allerlei activiteiten die worden georganiseerd door de deelnemende organisaties en de loopbaanadviseurs van ZorgSelect. De activiteiten variëren van een workshop ‘Van werkdruk naar werkgeluk’ en een lezing over de overgang tot loopbaangesprekken en een workshop Bokscoaching. Medewerkers kunnen zich vanaf 14 oktober inschrijven voor de verschillende activiteiten.
Lees meer

Leuker herstellen bij Vogellanden met Virtuele Revalidatie
08-10-2019
Revalideren is veel trainen en hard werken. Als je de oefeningen leuker maakt, gaan patiënten langer oefenen. Dit is goed voor het herstelproces. Vogellanden is gestart met het ontwikkelen van virtuele revalidatie. In de toekomst kunnen patiënten met een zenuwletsel in een hand en/of arm trainen met behulp van games. Door virtuele realiteitsbril (VR-bril) ziet de patiënt de oefening.
Lees meer

'RAAT van advies' gaat van start
30-09-2019
Met de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten wordt gewerkt aan het terugdringen van de tekorten in de sector Zorg en Welzijn. Vanuit de vier arbeidsmarktregio’s (Twente, Achterhoek, Zwolle en Stedendriehoek en Noord-Veluwe) starten we met één adviesraad van zorgprofessionals uit alle branches van zorg en welzijn. Deze adviesraad van zorgprofessionals gaat meedenken en adviseren over veranderingen die nodig zijn in zorg en welzijn. Op maandag 30 september vindt de startbijeenkomst plaats bij De Gasfabriek in Deventer.
Lees meer

Samen sterk in de regio Twente: goed werkgeverschap
20-09-2019
Tijdens het congres Samen sterk in de regio Twente werden doelen bepaald om voldoende en goed toegerust personeel in deze regio te vinden en te behouden. Twee inleiders zorgden voor inspiratie en daarna gingen de deelnemers zelf aan de slag.
Lees meer

Ontwikkelingen transitiemiddelen in de Achterhoek
20-09-2019
Voor de periode 2018–2021 is in totaal € 200 miljoen beschikbaar gesteld aan ontwikkelbudget voor de implementatie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Jaarlijks gaat het om € 50 miljoen. Het ontwikkelbudget wordt door zorgkantoren ingezet voor problematiek die bij meerdere zorgaanbieders speelt.
Lees meer

Prinsjesdagmemo 2019
19-09-2019
Traditiegetrouw heeft het bureau van RegioPlus de Miljoenennota 2020 doorgenomen en een handig overzicht gemaakt van alle relevante beleidsmaatregelen voor de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. In de memo vindt u de voor zorg- en welzijn relevante arbeidsmarkt plannen, wijzigingen, kansen en (financiële) consequenties, samengevat per ministerie.
Lees meer

Deelname Onderwijsbeurs Noordoost 2019
19-09-2019
Op 4 en 5 oktober 2019 vindt de Onderwijsbeurs Noordoost plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Imago en beroepsbeeldvorming zijn landelijk speerpunten en ook WGV Zorg en Welzijn hecht hier grote waarde aan.
Lees meer

Instroomonderzoek: Instroom studenten stijgt, maar inspanningen blijven nodig
18-09-2019
Het opleiden van genoeg medewerkers voor de toekomstige arbeidsmarkt rondom zorg en welzijn is één van de grootste uitdagingen. Uit onderzoek van Bureau Bartels naar de instroom, deelname en diplomering van studenten binnen het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn blijkt dat de regio het ten opzichte van landelijke cijfers goed doet. Tegenhanger hiervan is echter dat regio Oost-Nederland deze toekomstige potentiële medewerkers hard nodig zal hebben. Actieprogramma’s zoals RAAT en doorlopende inspanningen rondom dit thema blijven daarom onmisbaar.
Lees meer

Een HBO diploma in twee jaar, het kan ook in het domein Gezondheid en Welzijn op hogeschool Windesheim
13-09-2019
De Associate degree Sociaal Werk in de Zorg start in september met een voltijd/duale variant.
Lees meer

Verzuimpercentage zorg & welzijn wederom gestegen
16-08-2019
De regiorapportage van Vernet met verzuimcijfers voor de zorgsector, over de laatste twee kwartalen van 2018 en de eerste twee kwartalen van 2019, laat zien dat het gemiddelde verzuimpercentage weer is gestegen. In vergelijking met dezelfde kwartalen van vijf jaar geleden laten de verzuimpercentages een grote stijging zien.
Lees meer

Van bedrijfsopleiding naar beroepsopleiding
13-08-2019
Niet langer zorgmedewerkers werven voor je eigen organisatie, maar ze warm laten lopen voor de zorgsector als geheel. Dat is het streven van de ‘zorgrotonde’, een onderwijsvorm voor BBL-studenten, die ruimte biedt om in meerdere facetten van de zorg ervaring op te doen.
Lees meer

Originele banenmarkt bij de Noorderboog
31-07-2019
Hoe bereik je een grote groep mensen die in jouw organisatie zou willen werken? En hoe zorg je dat degenen die er werken, daar met plezier zullen blijven? Zorggroep Noorderboog bedacht er iets op.
Lees meer

Tijdelijke opdracht: projectleider
18-07-2019
Voor het begeleiden van het voortraject en later het ontwikkelen van een uitgebreide digitale omgeving voor werken, ontwikkelen en leren in zorg en welzijn (loopbaanportal) zoekt het samenwerkingsverband RegioPlus een tijdelijke projectleider / product owner. De opdracht is opgedeeld in twee fases: Voortraject en offertefase, en Begeleiding bouw van het systeem.
Lees meer

WGV Zorg en Welzijn viert 25 jarig bestaan
22-06-2019
Gisteren (21 juni 2019) vond de conferentie ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van WGV Zorg en Welzijn plaats bij de Apenheul in Apeldoorn.
Lees meer

[BLOG] 25 jaar WGV Zorg en Welzijn
19-06-2019
De werkgeversvereniging bestaat op 21 juni 2019 precies 25 jaar. Ik kan me de dag herinneren dat we bij de notaris in Enschede zaten om de akte van oprichting te laten passeren.
Lees meer

Verzuimaanpak, onboarding en (25 jaar) leiderschap in juninummer BestuurdersMagazine
18-06-2019
De tweede editie van het BestuurdersMagazine in 2019 is gepubliceerd. Het magazine, een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, is gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met deze publicatie blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau
Lees meer

Jaaroverzicht 2018
28-05-2019
Het jaar 2018 stond in het teken van de uitwerking en uitvoering van de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). In het kader van het actieprogramma Werken in de Zorg, actielijn ‘Meer kiezen voor de zorg’, ging de landelijke publiekscampagne Ik Zorg van start en zijn vier regionale contactpunten Ontdek de zorg ingericht.
Lees meer

“RAAT van advies”: opzetten adviesraad van zorgprofessionals
22-05-2019
De invloed en betrokkenheid van zorgprofessionals bij het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken op regionaal niveau is van groot belang. Door het instellen van een ‘raat van advies’ willen we bij zorgprofessionals de bewustwording vergroten, gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen en goede ideeën bovenhalen.
Lees meer

Speeddate regio Zwolle
17-05-2019
Het Werkgeversservicepunt regio Zwolle organiseerde op 9 mei '19 een speeddate met werkzoekenden, in het kader van werken als huishoudelijke hulp in de (thuis)zorg. Op de bijeenkomst waren verschillende zorg- en welzijnsorganisaties, het contactpunt Ontdek de zorg regio Zwolle en het project Sterk in je werk vertegenwoordigd.
Lees meer

Terugblik Samen buiten de Oevers
16-05-2019
In deze inspirerende bijeenkomst (25 april jl.) hebben diverse inleiders ons meegenomen in de uitdagingen en opgaven in onze dynamische sector. We hebben allen de urgentie gevoeld en gedeeld dat we echt anders moeten kijken naar de toekomst, naar ons belangrijkste kapitaal: onze medewerkers, naar (onbenutte) talenten en kansen binnen en buiten de organisatie. Een gezond, vitaal en waardevol Regio Zwolle, daar doen we het voor!
Lees meer

Impressie olifantenpad bijeenkomst
09-05-2019
In deze impressie achtereenvolgend een korte terugblik op het interview met De Gelderlander en op de verschillende programma onderdelen van de bijeenkomst van 28 maart zelf.
Lees meer

Naar duurzaam inzetbare medewerkers met het project Wendbaar aan het werk
29-04-2019
Wilt u werk maken van duurzame inzetbaarheid? Er meer draagvlak voor creëren? Of uw beleid rondom duurzame inzetbaarheid met deskundige hulp in de praktijk brengen? Dan hebben wij goed nieuws! Het project ‘Wendbaar aan het werk’ krijgt een vervolg. Een mooie kans voor uw organisatie om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid! Een ESF-subsidie maakt het bovendien financieel aantrekkelijk om mee te doen.
Lees meer

Zorgorganisaties starten grootschalig uitstroomonderzoek
24-04-2019
Meer dan 220 zorgorganisaties starten samen een grootschalig, landelijk onderzoek naar de vertrekredenen van hun medewerkers. Dit doorlopende onderzoek moet hen inzicht geven in de ongewenste uitstroom van medewerkers en zo bijdragen aan het oplossen van de personeelstekorten in Zorg en Welzijn.
Lees meer

Personeelstekorten Zorg en Welzijn worden aangepakt
17-04-2019
Sinds december 2017 kunnen werkgevers binnen Zorg en Welzijn een beroep doen op het SectorplanPlus voor de scholing van nieuwe beroepskrachten. Inmiddels zijn er drie aanvraagrondes geweest. Meer dan 900 organisaties hebben aangegeven mee te willen doen. Gezamenlijk hebben zij ruim 242.000 scholingstrajecten aangevraagd. Dat blijkt uit de vandaag uitgebrachte voortgangsrapportage.
Lees meer

Intensivering acties tekorten arbeidsmarkt zorg: een versnelling hoger
16-04-2019
Op 21 december heeft de commissie Werken in de Zorg de eerste rapportage met de uitkomsten van de voortgangsgesprekken met alle arbeidsmarktregio's gestuurd. Op basis van de eerste bevindingen van de commissie Werken in de Zorg kunnen we heel concreet en doelgericht het vervolg van de koers bepalen.
Lees meer

Design thinking, 25 jaar ZorgSelect en uitstroomonderzoek in maartnummer BestuurdersMagazine
26-03-2019
De eerste editie van het BestuurdersMagazine in 2019 is gepubliceerd. Het magazine, een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, is gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met deze publicatie blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

Gratis lesmateriaal over Zorg en Welzijn voor basisscholen
21-03-2019
Werkgeversorganisaties uit Zorg en Welzijn slaan opnieuw de handen ineen en breiden het lespakket ‘Aan JOU hebben we wat’ uit. Eerder ontwikkelden zij al een algemeen lespakket om middelbare scholieren kennis te laten maken met de veelzijdigheid van werken in Zorg en Welzijn. Dit bleek een groot succes: ruim 2.000 scholen, waarvan 250 in Oost-Nederland, vroegen het lesmateriaal aan en daarmee maakten ruim 200.000 leerlingen gebruik van het pakket. Vanaf vandaag is dit lesmateriaal ook beschikbaar voor basisschoolleerlingen.
Lees meer

Tekort aan zorgpersoneel biedt kansen voor werkzoekenden
11-03-2019
De zorg blijft ook de komende jaren nog kampen met een tekort aan personeel. In 2018 zijn er ruim 130 duizend vacatures in de zorg ontstaan. Dit jaar gaat UWV uit van een stijging naar meer dan 140 duizend vacatures. Vooral gediplomeerde verzorgende ig, verpleegkundigen, woonbegeleiders en operatieassistenten zijn moeilijk te vinden. Vanwege de tekorten en de oplopende werkdruk ontstaat er ook een vraag naar medewerkers in ondersteunde functies. Dit blijkt uit de Factsheet Zorg.
Lees meer

Special Week van Zorg en Welzijn op de deurmat
06-03-2019
Volgende week is het al zover: de Week van Zorg en Welzijn vindt plaats. Tussen 11 en 16 maart openen honderden zorg- en welzijnsinstellingen in heel Nederland hun deuren voor het grote publiek. Ter promotie van deze Week valt tussen 4 en 8 maart de Special Zorg en Welzijn op de deurmat.
Lees meer

Bijeenkomst IN GESPREK over de arbeidsmarkt
28-02-2019
Tijdens een bijeenkomst op vrijdag 15 februari in een zonovergoten Fort Voordorp voerden bestuurders en beleidsadviseurs uit zorg, welzijn en onderwijs uit het hele land een goed, inhoudelijk gesprek met elkaar, de commissie Werken in de Zorg en het ministerie van VWS.
Lees meer

Doe mee met het uitstroomonderzoek zorg en welzijn
14-02-2019
Om welke redenen vertrekken medewerkers en waar gaan zij naartoe? Maar weinig organisaties in zorg en welzijn voeren structureel uitstroomonderzoek uit. Bovendien mist vaak vergelijkingsmateriaal. Omdat we het belangrijk vinden dat we meer inzicht hebben in de vertrekredenen en bestemmingen van zorg- en welzijnsmedewerkers voert WGV Zorg en Welzijn een uitstroomonderzoek uit.
Lees meer

Uitkomsten onderzoek 'Plek voor stage'
13-02-2019
Het onderzoek 'Plek voor Stage' is een verkenning naar de aard en omvang van de stageproblematiek in de regio Midden- en Zuid-Gelderland. WGV Zorg en Welzijn heeft meegewerkt aan het onderzoek.
Lees meer

Angela Groothuizen nieuwe ambassadeur Week van Zorg en Welzijn
12-02-2019
Van maandag 11 tot en met zaterdag 16 maart vindt de Week van Zorg en Welzijn plaats. Er zijn veel banen in de grootste sector van Nederland te vervullen dus deze week is meer dan nodig! Honderden zorg- en welzijnsorganisaties openen tijdens deze week hun deuren om aan Nederland te laten zien hoe het er aan toegaat op de werkvloer. Geïnteresseerden in werken en leren in zorg en welzijn zijn van harte welkom om te kijken waar de mogelijkheden voor hen liggen, want die zijn er volop! Zangeres en presentatrice Angela Groothuizen is het nieuwe gezicht van de Week van Zorg en Welzijn.
Lees meer

Terugblik arbeidsinnovatie in de zorg
08-01-2019
Op 13 december vond de innovatiedag plaats. Als werkgroep kijken we terug op een hele inspirerende dag waarin enorm veel goede ideeën gelanceerd zijn!
Lees meer

Nieuws per jaar

Klik hieronder om het nieuws van dat jaar weer te geven