Een gezamenlijke, regionale visie op zorg en gezondheid

14-07-2020

Een groot aantal partijen, verenigd in Thematafel Gezondste Regio van 8RHK ambassadeurs, heeft een gezamenlijke visie op de toekomst van de zorg in de Achterhoek opgesteld. De visie laat zien hoe we degezondheidszorg ook in 2030 op een goed niveau én betaalbaar kunnen houden. Met als doel: alle inwoners van de Achterhoek leven zo gezond en gelukkig mogelijk en hebben daarbij zoveel mogelijk zelf de regie. Daarvoor moet er wel wat veranderen.

Zorgbehoefte rijst straks de pan uit. Met steeds meer 70-plussers, inwoners met een chronische aandoening (vaak veroorzaakt door leefstijl) en de afname van het aantal zorgmedewerkers en informele hulp, is de zorgvraag in de Achterhoek straks groter dan het zorgaanbod. In het eerder dit jaar gepresenteerde regiobeeld van de Achterhoek lieten Rob Jaspers, voorzitter van thematafel Gezondste Regio en GGNet en Joris van Eijck, directeur zorg bij Menzis, al weten dat “het echt anders moet” en “doorgaan op de oude voet geen optie is”. De zorgsector, gemeenten en ondernemers willen samen die verandering doorvoeren en hebben dit vastgelegd in een regiovisie.

Lees het hele persbericht hier