Extra handen voor de Zorg > Nationale Zorgreserve

18-11-2021

In dit bericht leest u meer over de laatste ontwikkelingen rondom Extra handen voor de Zorg en de ondersteuning aan zorg- en welzijnsorganisaties gedurende de coronapandemie. Ondersteuningsaanvragen voor extra personeel lopen sinds 1 september '21 via de Nationale Zorgreserve.

Met de sterke terugloop van het aantal besmettingen midden 2021 is het project Extra handen voor de Zorg afgeschaald en is de crisis dienstverlening per 1 september jl. gestopt. De gegevens van alle kandidaten zijn conform AVG verwijderd uit het bestand. 

Inmiddels werkt het ministerie van VWS, op verzoek van de Tweede Kamer, aan een meer duurzame organisatie die ondersteuning kan bieden ten tijde van crisis. Dit is voor nu opgepakt door de organisatie de Nationale Zorgreserve. Net als bij Extra handen voor de Zorg, kunt u bij de Nationale Zorgreserve een ondersteuningsaanvraag indienen voor extra personeel in het geval u vanwege corona een plotseling tekort hebt of verwacht aan personeel om continuïteit van zorg te kunnen blijven garanderen.  

Aanmelden bij de Nationale Zorgreserve kan via de link: https://nationalezorgreserve.nl/zorgorganisaties/

Op de website vindt u tevens uitgebreidere informatie over de werkwijze van de Nationale Zorgreserve. De Nationale Zorgreserve heeft ook een Facebookpagina waarop zij berichten delen.

Verder kunt u ook per e-mail en telefoon contact opnemen met de Nationale Zorgreserve via [email protected] of telefoonnummer 085-3038457. 

Update 19/11/21
RegioPlus, het samenwerkingsverband van de regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn, heeft op 19/11/21 een dringende oproep gedaan aan de verantwoordelijke beleidsmakers en politici om alles in het werk te stellen om code zwart in de zorg te voorkomen. Lees meer