“RAAT van advies”: opzetten adviesraad van zorgprofessionals

22-05-2019

De invloed en betrokkenheid van zorgprofessionals bij het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken op regionaal niveau is van groot belang. Door het instellen van een ‘raat van advies’ willen we bij zorgprofessionals de bewustwording vergroten, gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen en goede ideeën bovenhalen.

Wat gaan we doen?
Vanuit de vier arbeidsmarktregio’s (Twente, Achterhoek, Zwolle en Stedendriehoek en Noord-Veluwe) gaan we starten met één adviesraad van zorgprofessionals uit alle branches van zorg en welzijn. Het is de bedoeling dat de zorgprofessionals gaan meedenken en adviseren over veranderingen die nodig zijn in zorg en welzijn.

Zorgprofessionals nadrukkelijker betrekken
Het Actieprogramma “Werken in de Zorg” is een initiatief van VWS met de ambitie de tekorten in de sector Zorg en Welzijn in 2021 terug te dringen tot nul. Dit gebeurt volgens drie lijnen die zijn uitgewerkt in het actieprogramma: “Meer, Beter, Anders”. De RAAT-plannen in de verschillende arbeidsmarktregio’s spelen een belangrijke rol in het behalen van de doelstelling. Er is een onafhankelijke Commissie Werken in de Zorg die als opdracht heeft de kwaliteit en voortgang van RAAT te monitoren en stimuleren. Terugkoppelingen en adviezen vanuit de Commissie hebben geleid tot een verschuiving van de focus van meer kiezen voor de zorg (verhogen instroom) naar anders werken en meer aandacht voor behoud. Daarbij heeft de commissie vijf vliegwielen gepresenteerd om tot duurzame oplossingen te komen om de arbeidsmarktproblematiek aan te pakken:

1) Meer aandacht voor behoud
2) Anders werken: sociale en technologische innovaties
3) Het opschalen van onderwijsvernieuwingen
4) De zorgprofessionals nadrukkelijker betrekken
5) Aanpakken arbeidsmarktvraagstuk vanuit de gezamenlijke maatschappelijke opgave

Wie zoeken wij?
We zijn op zoek naar 10 – 12 zorgprofessionals met interesse in thema’s als: anders organiseren van zorg, beter benutten van de competenties van medewerkers, innovatie, leren en ontwikkelen en behoud van zorgmedewerkers. Belangrijk is dat de zorgprofessionals ideeën hebben, verbeterpunten in de praktijk willen zien, mogelijkheden zien en gedreven zijn om veranderingen te willen bereiken.

Het is belangrijk dat de zorgprofessionals een goede afspiegeling vormen. We zijn dus op zoek naar mensen afkomstig uit verschillende werkvelden en beroepsgroepen en een mix van studenten, medewerkers die net zijn begonnen en medewerkers met meerdere jaren ervaring.

Leden van de adviesraad brengen gevraagd en ongevraagd advies uit over thema’s als onboarding van medewerkers, inzet van innovaties, leren in de praktijk, begeleiden van leerlingen, goed werkgeverschap, goed werknemerschap, contractomvang etc. De adviesraad brengt zelf ook thema’s in aan de hand van eigen ervaringen.

Meer informatie
Voor meer informatie, vragen en aanmelden kunt u contact opnemen met Marie-Susan van der Munnik, 088 255 66 50, of stuur een e-mail. Voor de werving werken we samen met onder andere V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland).