Verzuimcijfers Zorg en Welzijn: trends & ontwikkelingen

02-09-2020

De regiorapportage van Vernet met verzuimcijfers voor de zorgsector over het laatste half jaar van 2019 en het eerste half jaar van 2020, is onlangs uitgekomen. Het afgelopen half jaar is een bewogen periode geweest in de gehele wereld en ook in Nederland. De strijd tegen het coronavirus is nog niet gestreden en heeft grote invloed op het werken in de zorg.

Meeste verzuim in zorg en industrie
In het eerste kwartaal van 2020 werd in de industrie met 6,7 procent het meest verzuimd. Gevolgd door de zorg, met 6,6 procent. Voor de zorg betekent dit een iets hoger verzuim door ziekte dan in dezelfde periode in 2019, toen het 6,1 procent was. Sinds het tweede kwartaal van 2017 is de zorg de bedrijfstak met het hoogste ziekteverzuim. Ook daarvoor al was het percentage ziekmeldingen in de zorg bovengemiddeld hoog. (bron CBS)

Regiorapportage 
Het gemiddelde landelijke verzuimpercentage in de zorgsector is in vergelijking met een jaar geleden met 0,44% gestegen naar 6,51%. In Oost-Nederland is het verzuimpercentage zelfs met 0,46% gestegen naar een gemiddelde van 6,75%. De gemiddelde meldingsfrequentie in Oost-Nederland is licht gestegen naar 0,95 maar wijkt met 0,11 af ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 1,06. 

Verzuimpercentages onder het landelijk gemiddelde
Welke verschillen laten de afzonderlijke branches in Oost-Nederland zien ten opzichte van de landelijke gemiddelden? 
Het is de ziekenhuisbranche, ondanks de coronacrisis, gelukt om voor het eerst in jaren met haar verzuimpercentage van 5,45% met 0,01% onder het landelijk gemiddelde verzuimpercentage te komen. En het verzuim in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is het afgelopen jaar zelfs met 0,12% gedaald en ligt met 5,74% fors onder het landelijk gemiddelde van 6,21%. Het is ook de Gehandicaptenzorg (GHZ) wederom gelukt om met 6,24% onder het landelijk gemiddelde verzuimpercentage van 6,73% te eindigen. 

Uitdaging voor de VVT branche
Het gemiddelde verzuimpercentage in de VVT branche in Oost-Nederland is met een stijging van 0,73%, ten opzichte van een jaar geleden, uitgekomen op 7,80%. Voor de VVT branche betekent dit een uitdaging om de +0,30% in de toekomst te kunnen verbeteren om het gemiddelde landelijke verzuimcijfer te kunnen gaan benaderen. 

Meer grip op verzuim
Wilt u meer grip op verzuim? Dan is een abonnement op de Vernet Viewer mogelijk interessant. Leden van WGV Zorg en Welzijn kunnen dit abonnement met korting afsluiten. Als abonnee ontvangt u per kwartaal een rapportage, zodat u uw eigen prestaties makkelijk kunt volgen en deze ook kunt afzetten tegen de prestaties van uw branchegenoten. Klik hier voor meer informatie.