Vitaliteitsdashboard

18-11-2021

In samenwerking met Colijn & Partners heeft WGV Zorg en Welzijn het Vitaliteitsdashboard ontwikkeld. Met dit dashboard kunt u uw medewerkers op een laagdrempelige manier informeren over de mogelijkheden om gezond en met plezier aan het werk te blijven. Het Vitaliteitsdashboard kan eenvoudig ingezet worden in de eigen intranetomgeving en is vanaf heden beschikbaar voor leden van WGV Zorg en Welzijn.

Logo_Vitaliteitsdashboard.[1]

Informatie in het Vitaliteitsdashboard
Het Vitaliteitsdashboard geeft een helder overzicht van het aanbod van uw organisatie op verschillende gebieden. Dit aanbod wordt onderverdeeld in vier hoofdthema’s, te weten:

  • gezondheid;
  • ontwikkeling;
  • privé;
  • en werk.

Binnen deze thema’s kunnen medewerkers informatie vinden over uiteenlopende onderwerpen zoals fysieke belasting, werkdruk, stoppen met roken of mantelzorg. Standaard is het Vitaliteitsdashboard al gevuld met informatie over meer dan 40 onderwerpen. Deze onderwerpen zijn uitgewerkt aan de hand van de volgende overzichtelijk indeling:

  • Algemene informatie
  • Wat kan je zelf doen?
  • Wat kan je werkgever doen?
  • Wat kan je zorgverzekeraar doen?

Een dashboard op maat
De inhoud van het Vitaliteitsdashboard is zeer flexibel in te richten en wordt op maat gemaakt voor uw organisatie. U kunt eigen onderwerpen toevoegen of uitschakelen, teksten aanpassen aan de schijfstijl van de organisatie en eigen beeldmateriaal gebruiken. Klik hier voor een voorbeeld.

Vergoedingen en programma’s zorgverzekering
Een waardevolle functie in het Vitaliteitsdashboard is de integratie van informatie over (collectieve) zorgverzekeringen. Zorgverzekeraars bieden in diverse pakketten vergoedingen en programma’s die gericht zijn op preventie van ziekte en bescherming van de gezondheid van uw medewerkers. Door aan te geven waar en hoe je verzekerd bent wordt bij verschillende onderwerpen in het dashboard ook relevante informatie van de zorgverzekeraar hierover weergegeven.

Het Vitaliteitsdashboard inzetten voor uw organisatie
WGV Zorg en Welzijn heeft de ontwikkelkosten van het Vitaliteitsdashboard voor haar rekening genomen, waardoor we het vitaliteitsdashboard tegen een aantrekkelijk tarief kunnen aanbieden aan onze leden. Voor meer informatie of als u geïnteresseerd bent om het vitaliteitsdashboard in te zetten in uw organisatie, mailt u naar Martine Duenk.