Leergang (strategisch personeelsbeleid) HR=Menskracht

21-10-2022 t/m 27-01-2023

Nooit eerder werd zoveel geëist van het aanpassings- en verandervermogen van zorg- en welzijnsorganisaties. Lijnmanager, HR-professional en bestuurder moeten steeds meer omgevingsbewust zijn, zicht hebben op ontwikkelingen in zorgvraag en zorgaanbod. De relatie hiertussen kunnen leggen en tegelijkertijd aandacht voor het ‘anders organiseren’, vormen het fundament van de strategische HR-agenda. Maar hoe gaan we dat organiseren? De leergang HR=Menskracht geeft je dé handvatten om hier invulling aan te geven.  

Leergang HR=Menskracht 
Organisaties die anders kijken, denken en doen zijn beter in staat om tijdig met toekomstige ontwikkelingen mee te bewegen. WGV Zorg en Welzijn wil deze ontwikkeling graag ondersteunen en introduceert daartoe de leergang ‘HR=Menskracht’. Doel is om een regionale beweging op gang te brengen waarin flexibel en wendbaar strategisch beleid ontwikkeld wordt, en waarbij organisatie- en medewerkersbelang hand-in-hand gaan. Het HR=Menskracht programma bestaat uit inspiratiesessies, verdiepingsmodules en ondersteuning bij implementatie. Deze onderdelen zijn modulair af te nemen. 

De leergang is een unieke mogelijkheid om met een aantal collega’s binnen jouw organisatie, binnen een kort tijdsbestek een slag te slaan op weg naar een strategisch HR-beleid. Ga je met jouw organisatie deelnemen aan de leergang HR=Menskracht?

Quotes van de deelnemers voorjaar 2022:

HRMK_voorjaar_quotes

Planning leergang najaar 2022 (ochtenden):
21 oktober 
18 november 
16 december 
27 januari 2023

Deze bijeenkomsten zullen in Deventer plaatsvinden. De exacte locatie volgt z.s.m. 

 Inspiratiesessies 2022/2023 (middagen):
23 september
13 januari

De inspiratiesessies zijn niet specifiek voor leergang deelnemers bedoeld, maar voor iedereen met interesse op het specifieke thema van de sessie. Meer informatie over de thema’s volgt z.s.m.

Meer informatie
In deze flyer vind je meer informatie over deze leergang. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Jan Wiggers, beleidsmedewerker onderwijs, telefonisch via 088 255 66 50 of per mail.

Naast de leergang HR=Menskracht wordt het Lerend Netwerk Regionale Strategische Personeelsplanning georganiseerd en de leergang De Lerende Organisatie. Deze worden eveneens in het najaar 2022/ voorjaar 2023 aangeboden. 

Aanmelden Leergang (strategisch personeelsbeleid) HR=Menskracht Najaar 2022

Gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens volgens ons privacyreglement?