Wijkleercentra

22-10-2018

De ambitie is om met school en werkveld nieuwe werkvormen en innovaties te ontwikkelen om studenten te laten kennismaken met de beroepspraktijk. Wijkleercentra is een samenwerkingsinitiatief tussen het Graafschap College, diverse zorginstellingen en gemeenten uit de Achterhoek en Liemers.

Er zijn verschillende initiatieven ontwikkeld. Werkwijzen op school en in het werkveld zijn bijgesteld, passend bij de nieuwe zorg en zorgberoepen. 

Onderwijsaanbod
Een hybride leeromgeving waarin studenten in een netwerk van en met elkaar leren. De student leert door aan het 'werk' te zijn, bezig te zijn met praktijkopdrachten, deel te nemen aan intervisies of themabijeenkomsten, blended learning en reflectief leren.

Resultaten:

  1. Het aanstellen van een wijkdocent binnen de wijkleercentra. De wijkdocent is één of meerdere dagdelen aanwezig bij de instelling, begeleidt de student en zorgt voor de verbinding met andere organisaties in de wijk.
  2. Verschillende vormen van praktijkleren binnen één locatie, organisatie of instelling. Een substantieel deel van het onderwijs is verplaatst naar de locatie.

Meer informatie: https://zorgpact.nl/kopgroep/wijkleercentra