Nieuws

Zorgpersoneel ontlasten met Taakbrigades
22-12-2021
De situatie in de regio’s is nijpend. Het ziekteverzuim is lange tijd hoog en het is steeds lastiger om dienstroosters rond te krijgen. Het tekort aan zorgpersoneel blijft toenemen. Zorgmedewerkers raken steeds meer vermoeid. De voorspellingen voor de komende periode zijn niet positief te noemen.  WGV Zorg en Welzijn is tijdens de vorige golf gestart met het aanbieden van de ‘Taakbrigades’. In totaal zijn er 43 zij-instromers gestart. Het doel van de taakbrigades is om het zorgpersoneel te ontlasten met geschoold personeel voor specifieke taken. Bedoeling is dat deze nieuwe medewerkers ook na de crisis op structurele basis hulp bieden op de werkvloer.
Lees meer

Nieuwe editie BestuurdersMagazine verschenen
21-12-2021
De derde editie van het BestuurdersMagazine 2021 is verschenen. Met nieuws en achtergronden over leiderschap, zorgtechnologie en innovatie, versnelde zij-instroom, uitbreiding deelcontracten als oplossing voor arbeidsmarkttekorten en meer! Het magazine, een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, is gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met deze publicatie blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

Coronabanen Zorg worden voor de tweede keer verlengd
16-12-2021
Op 14 december maakte het ministerie van VWS via een kamerbrief bekend dat er een derde ronde van de coronabanen Zorg (COZO) komt. In totaal wordt hiervoor 47,5 miljoen euro uitgetrokken.
Lees meer

Terugblik: Medewerker Centraal Week 2021
02-12-2021
In de week van 15 t/m 19 november stond de zorg- en welzijnsmedewerker centraal. We kijken terug op een zeer geslaagde week met een prachtig aanbod van bijna 30 inzicht en energie gevende, herkenbare webinars en online workshops. Een prachtig voorbeeld van hoe er met, tussen voor en door zorginstellingen wordt samengewerkt en activiteiten beschikbaar zijn gesteld.
Lees meer

Vitaliteitsdashboard
18-11-2021
In samenwerking met Colijn & Partners heeft WGV Zorg en Welzijn het Vitaliteitsdashboard ontwikkeld. Met dit dashboard kunt u uw medewerkers op een laagdrempelige manier informeren over de mogelijkheden om gezond en met plezier aan het werk te blijven. Het Vitaliteitsdashboard kan eenvoudig ingezet worden in de eigen intranetomgeving en is vanaf heden beschikbaar voor leden van WGV Zorg en Welzijn.
Lees meer

Extra handen voor de Zorg > Nationale Zorgreserve
18-11-2021
In dit bericht leest u meer over de laatste ontwikkelingen rondom Extra handen voor de Zorg en de ondersteuning aan zorg- en welzijnsorganisaties gedurende de coronapandemie. Ondersteuningsaanvragen voor extra personeel lopen sinds 1 september '21 via de Nationale Zorgreserve.
Lees meer

Terugblik: inspiratie-ontbijt Stedenvierkant | Vitaliteit en gezond werken!
10-11-2021
Op vrijdagochtend 29 oktober jl. hebben we ons laten inspireren over hoe we vanuit een ‘ander’ gesprek met elkaar kunnen samenwerken aan veerkracht van zowel cliënten als de medewerker zelf. Het is een andere kijk op gezond zijn en blijven vanuit het gedachtegoed rondom positieve gezondheid.
Lees meer

Landelijk uitstroomonderzoek: Relatief weinig medewerkers verlaten sector zorg en welzijn
02-11-2021
Het percentage medewerkers dat de zorg- en welzijnssector verlaat is lager dan in de meeste andere sectoren. Dit blijkt uit nieuwe cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek op 27 oktober jl. heeft gepubliceerd.
Lees meer

Medewerker Centraal Week van 15 t/m 19 november
14-10-2021
Even een positieve boost, even iets leuks, even stilstaan bij jezelf en ja graag… even inspiratie. Werk jij als medewerker in zorg en welzijn in Oost-Nederland? Dan kun je van maandag 15 tot en met vrijdag 19 november 2021 gratis meedoen aan verschillende inzichtgevende, herkenbare, zinvolle, energiegevende webinars en online workshops. Dit jaar staat de week in het teken van aandacht, waardering en preventie.
Lees meer

Tweede editie BestuurdersMagazine 2021 verschenen
30-09-2021
De tweede editie van het BestuurdersMagazine 2021 is verschenen. Met nieuws en achtergronden over leiderschap, jobcrafting & jobcarving, competentiegericht opleiden, samenwerking in de regio’s, Taakbrigades en meer! Het magazine, een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, is gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met deze publicatie blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

Prinsjesdagmemo 2021
22-09-2021
Traditiegetrouw heeft het bureau van RegioPlus de Miljoenennota doorgenomen en een handig overzicht gemaakt van alle relevante beleidsmaatregelen voor de arbeidsmarkt van zorg en welzijn. In de memo vind je de voor zorg- en welzijn relevante arbeidsmarkt plannen, wijzigingen, kansen en (financiële) consequenties, samengevat per ministerie.
Lees meer

[BLOG] Blijf bij mij!
13-09-2021
Wie regelmatig het nieuws volgt is het niet ontgaan: de zorgsector heeft het zwaar. Aan de ene kant is het moeilijk om aan nieuwe personeel te komen en aan de andere kant is het verloop van zorgprofessionals hoog. Een zorg, een probleem en een uitdaging dus op meerdere vlakken. Werkgevers peinzen zich dan ook suf om hier een oplossing voor te vinden die werkt!
Lees meer

[BLOG] Uilskuikens
06-07-2021
Recent heb ik de overstap gemaakt naar een nieuwe werkgever, WGV Zorg en Welzijn. Terug naar een voor mij ‘oud nest’, maar in een nieuwe rol met onbekende nieuwe collega’s en ook bekende oud-collega’s. Met vallen en opstaan, zo zie ik het inwerken bij een nieuwe werkgever. Het proces van groeien, leren en fouten maken naar uiteindelijk figuurlijk het nest verlaten en zelfstandig kunnen werken. Het lijkt sterk op het proces dat onze uilskuikens ook hebben doorlopen.
Lees meer

Aanvraag subsidieregeling ‘coronabanen in de zorg’ verlengd
08-06-2021
Afgelopen jaar vroeg veel van onze zorgprofessionals en zorgorganisaties. De komende periode gaan inhaalzorg en herstel van zorgprofessionals hand in hand. Het kabinet besloot daarom de subsidieregeling Coronabanen in de Zorg te verlengen tot en met 31 december 2021. Deze zogenaamde coronabanen zijn tijdelijke banen waarmee zorgprofessionals worden ondersteund. Voor periode 2 is € 40 miljoen beschikbaar.
Lees meer

Zorg Praktijkleren: minder werk en meer opbrengst!
31-05-2021
De subsidieregeling Praktijkleren wordt uitgevoerd door RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland), in opdracht van het ministerie van OCW. Jaarlijks wordt zo een 140 mln. uitgekeerd, waarvan tussen de 20 en 25% in de sector zorg en welzijn terecht komt. De subsidie is o.a. bedoeld voor begeleiding op de werkplek (voor BBL- en HBO-duale leerlingen). Samenloop met de subsidie uit het SectorplanPlus is toegestaan.
Lees meer

'Een app ontlast het zorgpersoneel' | eerste editie BestuurdersMagazine 2021 verschenen
12-04-2021
De eerste editie van het BestuurdersMagazine 2021 is verschenen. Met nieuws en achtergronden over zorgtechnologie, het Twentse Huis voor de zorg, het jaarplan van de WGV, het Achterhoekse mobiliteitsteam, de onderwijsvisie en meer! Het magazine, een uitgave van WGV Zorg en Welzijn, is gericht op bestuurders, managers en beleidsmakers van zorg- en welzijnsinstellingen, overheid en onderwijs in Overijssel en Noord- en Oost-Gelderland. Met deze publicatie blijft u op de hoogte van de regionale ontwikkelingen in de zorg- en welzijnssector op bestuurlijk niveau.
Lees meer

Zorgprofessional en cliënt staan centraal in onderwijsvisie Oost-Nederland
08-04-2021
Leren met hoofd, handen en hart. Dat is wat onze aankomende zorgprofessionals gaan ervaren als zij in Oost-Nederland een opleiding volgen. Hybride leren of professionele leergemeenschappen, een leven lang ontwikkelen, flexibele opleidingsroutes en innovatie zijn de ingrediënten van de onderwijsvisie van 4 HBO-, 8 MBO-instellingen en de 180 leden van de WGV Zorg en Welzijn.
Lees meer

Column Susanne Katus - maart 2021
17-03-2021
Het eerste kwartaal van 2021 loopt alweer op zijn einde. Op het moment van verschijnen van deze nieuwsbrief stapt Nederland naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ik ben samen met u benieuwd naar de uitkomst. Een nieuw kabinet, een nieuwe koers. Een nieuwe beleidsperiode die bepalend wordt voor onze sector. Ik kijk er kritisch maar zeker met vertrouwen naar uit!
Lees meer

Zorgstudenten opgeroepen om te helpen in de zorg
18-02-2021
Het landelijk initiatief Extra handen voor de zorg verbindt mensen die willen helpen tijdens de coronacrisis aan zorgorganisaties, die hard hulp kunnen gebruiken. Met een landelijke online wervingscampagne die op 18 februari van start is gegaan, richt zij zich nu specifiek op zorgstudenten. Ook deze bijna-zorgprofessionals zijn met hun opgedane kennis van waarde om de zorg tijdens corona te ondersteunen.
Lees meer

Een innovatieve stap op het gebied van jongerenvoorlichting: Tmrrw
12-02-2021
WGV Zorg en Welzijn ondertekende onlangs samen met zes (regionale) partners een samenwerkingsovereenkomst met startup Tmrrw (Tomorrow). Tmrrw ontwikkelt een app waarmee jongeren zich vanaf de bank kunnen oriënteren op studies en beroepen, van alle niveaus en álle sectoren. De app draagt bij aan de realistische beeldvorming voor jongeren die zich oriënteren op leren en werken in Zorg en Welzijn en kan daarmee (voortijdig) uitval voorkomen. Een innovatieve stap in jongerenvoorlichting, die aansluit bij de doelgroep en waaraan alle zorg- en welzijnsorganisaties laagdrempelig en kosteloos kunnen deelnemen en gebruik van kunnen maken. 
Lees meer

Nieuws rondom SectorplanPlus
09-02-2021
Begin december informeerden we u over de landelijke toekenning van in totaal 234,5 miljoen euro voor het vierde tijdvak van SectorplanPlus. Naast het beschikbare budget voor de aangevraagde opleidingstrajecten in tijdvak 4, stelde het ministerie een additioneel bedrag van 22,5 miljoen beschikbaar voor corona-gerelateerde scholing. In dit nieuwsbericht vindt u meer informatie over de projectovereenkomst 4e tijdvak, deadlines en een mogelijk vervolg op SectorplanPlus.
Lees meer

Column Susanne Katus - februari 2021
09-02-2021
Het voorjaar zit in de lucht, ik hoor de vogels fluiten en de dagen worden langer. Dat stemt je vrolijk. De sneeuwval en de vorstperiode doen daar niks aan af. Het ritme van de natuur laat zich door niets tegenhouden. Tegelijkertijd vraag ik mij af: “Wat gaat de derde golf betekenen voor de instellingen? En hoe kunnen wij bijstaan?” Een dubbel gevoel.
Lees meer

Coronabanen om de zorg te ontlasten
08-02-2021
Het einde van de coronacrisis is nog niet in zicht en de druk op zorgmedewerkers blijft ongekend hoog. Om de zorg te ontlasten, maakt de overheid bijna 3.500 voltijds coronabanen mogelijk. Coronabanen zijn gesubsidieerde banen waar geen of beperkte zorgscholing voor nodig is. Deze banen zijn bedoeld voor tijdelijke, extra inzet van ondersteunend personeel tot 1 juli 2021.
Lees meer

[BLOG] Heb jij de Tibetanen al ontmoet? 
28-01-2021
Vanaf begin januari heb ik dagelijks contact met de Tibetanen. Mijn zus daagde mij uit. Natuurlijk zijn goede voornemens voor veel mensen een logisch begin van het nieuwe jaar. We drinken een maand niet vanwege ‘dry january’. We bewegen meer: overal zie je puffende, rode hoofden langskomen tijdens je reguliere hardlooprondje. En minder eten of gezonder, zonder suiker, past hier helemaal bij.
Lees meer

Column Susanne Katus - januari 2021
13-01-2021
Allereerst wil ik u een gelukkig en gezond nieuwjaar wensen, ondanks deze lastige tijd. Wat heeft corona voor een extreme omslag gezorgd in onze samenleving. Wat doet dit met mensen en wat gaat dit allemaal betekenen op de lange termijn? De politiek is nu met name bezig met de verkiezingen die op komst zijn. VWS heeft hiervoor de discussienota 'Zorg voor de Toekomst' opgesteld. WGV Zorg en Welzijn is hierover in gesprek met leden en we komen met een gezamenlijke reactie namens Oost-Nederland.
Lees meer

Bevindingen commissie Werken in de Zorg 2020
11-01-2021
De commissie Werken in de Zorg heeft als taak voorstellen te doen om de (toenemende) personele tekorten in de sector zorg en welzijn terug te dringen. VWS heeft de commissie verzocht om in 2020 het accent te leggen op de actuele lessen vanuit coronacrisis: Welke lessen zijn er te leren voor de regionale en voor de landelijke arbeidsmarktaanpak in zorg en welzijn vanuit de coronacrisis?
Lees meer

Nieuws per jaar

Klik hieronder om het nieuws van dat jaar weer te geven