Zorgpersoneel ontlasten met Taakbrigades

22-12-2021

De situatie in de regio’s is nijpend. Het ziekteverzuim is lange tijd hoog en het is steeds lastiger om dienstroosters rond te krijgen. Het tekort aan zorgpersoneel blijft toenemen. Zorgmedewerkers raken steeds meer vermoeid. De voorspellingen voor de komende periode zijn niet positief te noemen.  WGV Zorg en Welzijn is tijdens de vorige golf gestart met het aanbieden van de ‘Taakbrigades’. In totaal zijn er 43 zij-instromers gestart. Het doel van de taakbrigades is om het zorgpersoneel te ontlasten met geschoold personeel voor specifieke taken. Bedoeling is dat deze nieuwe medewerkers ook na de crisis op structurele basis hulp bieden op de werkvloer.

Op 14 december maakte het ministerie van VWS via een kamerbrief bekend dat er een derde ronde van de Coronabanen in de Zorg komt. In totaal wordt hiervoor 47,5 miljoen euro uitgetrokken. Dit betekent dat ook de WGV Taakbrigades uit de coronabanen subsidie kan worden gefinancierd en dat niet behoeft te worden aangeklopt bij de gemeenten voor additionele subsidie.

Randstad
Nieuwe medewerkers worden in een korte tijd voor een aantal basistaken klaargestoomd zodat ze snel kunnen worden ingezet voor specifieke, afgebakende taken. Randstad zorgt voor de selectie (inclusief assessments), de scholing en een groot deel van de begeleiding. Bij deze werving, selectie en het opstarten van de brigades wordt uw organisatie ontzorgd. Meer informatie over taakgericht opleiden vindt u hier

Welke taken gaan deze brigades uitvoeren?
De Taakbrigades bestaan uit (zij-)instromers die versneld worden opgeleid voor eenvoudige verpleegtechnische handelingen en het bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan. Bij deze (zij-)instromers wordt scherp gekeken naar het opleidingsniveau en competenties die voor de zorg belangrijk zijn. 

Het gaat hierbij om scholing voor:

  • Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan
  • Ondersteuning bij huishouden en wonen
  • Ondersteuning bij persoonlijke basiszorg

Kosten 
De inzet van de Taakbrigades valt binnen de subsidieregeling Coronabanen 2022 van de Rijksoverheid. Alles wordt gesubsidieerd: werving, opleiden (mits binnen de Nationale Zorgklas), organisatie en de inzet van de medewerkers. Coronabanen dekt 120 procent van het minimumloon, alle toeslagen en sociale lasten en 20 procent begeleidingskosten. 120 Procent is ongeveer gelijk aan FWG 30 trede 3.

Deelnemen 
Heeft u belangstelling om deel te nemen aan dit initiatief? Of wenst u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de regiocoördinator in uw arbeidsmarktregio of met afdeling onderwijs:  Jan Wiggers: [email protected] / 06-10404220, of Marieke Zwier: [email protected] / 06-51670890.