Verbrede leerpaden Apeldoorn

14-06-2018

Zorgorganisaties, onderwijs en gemeente werken samen om tekort arbeidsmarkt op te lossen

Steeds meer zorg wordt thuis of dicht bij huis gegeven. Ook wordt de zorg die thuis gegeven wordt steeds complexer. Tegelijk is er een tekort aan breed opgeleide zorgprofessionals die op verschillende plekken ingezet kunnen worden, om deze zorg te leveren. Zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en de gemeente Apeldoorn, verenigd in het Zorgplatform Apeldoorn, gaan hier wat aan doen. Ze gaan intensief samenwerken om zorgprofessionals breed op te leiden zodat zij op verschillende plekken in de regio kunnen werken: in de thuiszorg, in verpleeg- en verzorgingshuizen en in het ziekenhuis. Hiermee wil het Zorgplatform het tekort aan breed opgeleide zorgprofessionals in de (de regio) Apeldoorn oplossen.

Regie bij de leerling
De achttien deelnemende zorginstellingen en zorgopleidingen zorgen ervoor dat leerlingen in verschillende zorginstellingen (cure, care en ook het maatschappelijk domein) hun praktijkopleiding krijgen. De opleiding zelf zal daarnaast ook praktijkgestuurd en vraaggericht zijn. Dit betekent dat de leerling meer regie krijgt op wat hij/zij nodig heeft qua leer- en praktijkervaring om een brede professional te worden. Op die manier komen er meer zorgverleners op de arbeidsmarkt die breed in de regio ingezet kunnen worden.

Goed voor de zorg
Een ander voordeel van deze aanpak is dat zorgverleners makkelijker een cliënt kunnen volgen zonder gebonden te zijn aan de muren van de instelling. Dat maakt de overgang van patiënten en cliënten van de ene naar de andere zorginstelling of de thuissituatie makkelijker. Door het meebewegen met patiënt of cliënt zorg je voor een vertrouwde omgeving, effectievere processen en hiermee een verhoging van de kwaliteit van de zorg is het idee.

Informatiedag
Op 5 juni 2018 hebben de partners een informatiedag georganiseerd om potentiële nieuwe medewerkers te informeren over werken in de zorg en te ontmoeten. Daar hebben circa 100 belangstellenden kennis gemaakt met het initiatief. De eerste leerlingen starten in september met hun opleiding bij de deelnemende zorginstellingen. leerlingen doen gedurende de opleiding praktijkervaring op bij minimaal 3 verschillende zorgorganisaties gedurende een periode van 6 maanden. De werving gebeurt door de werkgevers.