Verzuimnetwerk Twente & Achterhoek (online)

15-06-2020
Tijd: 09.00 - 11.30 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen verzuimcoördinatoren. Dit netwerk heeft een operationeel karakter en richt zich met name op de vraag of op een goede wijze invulling kan worden gegeven aan de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, alsook de wijze waarop het verzuimbeleid van een instelling op een verantwoorde wijze kan worden ingevuld. In het verzuimnetwerk wordt met name vanuit individuele casuïstiek geredeneerd. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.

Datum en locatie 
I.v.m. corona wordt deze bijeenkomst in virtuele vorm  gehouden op maandag 15 juni 2020 van 09.00 tot 11.30 uur. Meer informatie hierover en over het programma volgt.

Meer informatie 
Heeft u vragen of wilt u deelnemen aan het Verzuimnetwerk Twente & Achterhoek? Neem dan contact op met Anne Engelbertink, loopbaanadviseur bij WGV Zorg en Welzijn, 088 255 6650 of stuur een e-mail

Kosten
Voor leden van WGV Zorg en Welzijn is deelname aan deze bijeenkomst gratis.