Stagiaires informele zorg

03-05-2018

Door de transitie in de zorg worden er andere kwaliteiten gevraagd van de professionals in de zorg.

Sinds schooljaar 2016/2017 zet SIZ Twente stagiaires van de opleiding hbo verpleegkunde in op de mantelzorgondersteuning en vrijwillige inzet (informele zorg). Zij worden in zorgorganisaties ingezet (thuiszorg, intramuraal). De stagiaires besteden een groot  deel van de stage aan de begeleiding van mantelzorgers en hun netwerk. Daarnaast lopen zij ook mee met een verpleegkundige die hen begeleid tijdens het praktische werk.

De begeleiding op het stuk informele zorg wordt gedaan door SIZ Twente.
Dit initiatief is gestart vanuit een samenwerkingstraject tussen Livio, Saxion en SIZ Twente. Zo is er een mooie samenwerking ontstaan tussen de formele zorg, de informele zorg en het onderwijs.

De eerste resultaten zijn heel positief:
- De mantelzorger krijgt meer aandacht en ondersteuning.
- Er is meer zicht op het netwerk van de cliënt.
- Er wordt meer gebruik gemaakt van vrijwillige inzet.
- Kennis rondom informele zorg bij professionals wordt vergroot.
- Dit alles heeft een positief effect op het welbevinden van de cliënt.