Analyse van de regiorapportage verzuim

12-04-2022

Op dit moment hebben we nog steeds te maken met de gevolgen van corona. Al is de huidige variant milder en zijn de maatregelen versoepeld, corona is nog van grote invloed op het dagelijkse werk in de zorg. Nieuwe besmettingen onder cliënten en collega’s, quarantainemaatregelen en collega’s waarbij sprake is van long-covid. Welke impact hebben alle ontwikkelingen op de verzuimcijfers in de zorg? En hoe kunt u met inzicht beter sturen op verzuim? Vernet neemt u mee in de actuele verzuimcijfers.

Op welke data zijn de cijfers gebaseerd?
In de zorgbranche zijn in totaal ongeveer 952.000* werknemers werkzaam. Over deze rapportageperiode heeft Vernet totaal 623.240 werknemers geteld. Dit is ongeveer 65% van de totale werknemerspopulatie. De gegevens van deze Vernet Viewer voor WGV Zorg en Welzijn zijn gebaseerd op 75.335 medewerkers. Oproepkrachten, gere-integreerde WIA-ers en stagiaires zijn hier niet in meegerekend. Vernet heeft deze rapportage opgesteld op verzoek van WGV Zorg en Welzijn. Het aantal werknemers in de steekproef voor de verschillende branches is als volgt verdeeld. 

Plaatje_verzuimanalyse
 
  *)  Bron: Arbeidsmarktinformatie Zorg en Welzijn
**)  Het aantal organisaties per branche is van invloed op de representativiteit van de                            verzuimcijfers voor de totale groep.

Regiorapportage  
Het gemiddelde landelijke verzuimpercentage in de zorgsector is in vergelijking met een jaar geleden met 0,46% gestegen naar 7,29%. In Oost-Nederland is het verzuimpercentage  met 0,39% gestegen naar een gemiddelde van 7,54%. De gemiddelde meldingsfrequentie in Oost-Nederland is van 0,94 opgelopen naar 0,98, maar is lager dan de 1,07 waar het landelijke gemiddelde op uitkomt.

Oost-Nederland 
De ziekenhuiszorg (ZKH), de gehandicaptenzorg (GHZ) en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in het werkgebied van WGV Zorg en Welzijn scoren met hun gemiddelde verzuimpercentage beter dan de landelijke percentages in hun branche. 
Het gemiddelde verzuimpercentage van de verpleeg, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) komt met 8,58% helaas 1,4% hoger uit dan het landelijke branchepercentage. 

Instroom- en uitstroompercentage in Oost-Nederland 
Oost-Nederland heeft met 5,5%, 0,3% minder instroom weten te genereren dan het landelijk gemiddelde instroompercentage van 5,8%. De uitstroom van 5,6% is 0,3% lager dan het landelijk gemiddelde van 5,9%. Opnieuw opvallend hierbij is dat de GGZ de enige branche is die met 7,3% instroom het duidelijk beter doet dan het landelijk gemiddelde van 6,6%. Bij de ZKH, GHZ en VVT zijn de scores lager dan de gemiddelde landelijke instroompercentages. In Oost-Nederland, in de leeftijdsklasse <26 jaar is er een aanwas van medewerkers van 26,3%, maar in de leeftijdsklasse >55 jaar verlaten er 21,5% de zorg. Klik hier voor de meest recente uitstroomgegevens

Duurklasse 
De duurklasse van 92-365 dagen drukt landelijk met 3,30% het hardst op het gehele verzuimpercentage. In de regio ligt dit percentage op 3,52%. Daarna drukt het verzuimpercentage in de duurklasse 366-730 dagen met 1,66 % op het gemiddelde verzuimpercentage. In de regio is dit 1,79%. 
In zijn geheel kan gezegd worden dat de verschillen in de landelijke percentages en die van Oost-Nederland minder groot zijn geworden. 

Vernet Health Ranking 
Onlangs heeft Vernet de winnaars van de Vernet Health Ranking 2021 bekend gemaakt.  
De regio Oost-Nederland heeft het goed gedaan en WGV Zorg en Welzijn feliciteert Aveleijn, RIBW Overijssel, Roessingh, Streekziekenhuis Koningin Beatrix en Accare.  De komende periode gaat Vernet met de winnaars in gesprek om het verhaal achter de cijfers op te halen. Zij gaan een blogreeks maken waarin de winnende organisaties hun tips en tricks delen. Meer weten over hoe uw organisatie scoort? 

Vernet Viewer met korting
Elk jaar maakt Vernet in opdracht van WGV Zorg en Welzijn een regiorapportage verzuim. Leden van WGV Zorg en Welzijn krijgen korting op een abonnement op de Viewer. Met dit abonnement ontvangt u elk kwartaal een verzuimrapportage met daarin de cijfers van uw eigen organisatie afgezet tegen de branchecijfers. Meer info