Coronabanen in de Zorg & de WGV Taakbrigades

28-01-2022

De situatie in de regio’s is nijpend. Het ziekteverzuim is lange tijd hoog en het is steeds lastiger om dienstroosters rond te krijgen. Het tekort aan zorgpersoneel blijft toenemen. Zorgmedewerkers raken steeds meer vermoeid. De voorspellingen voor de komende periode zijn niet positief te noemen. WGV Zorg en Welzijn is tijdens de vorige golf gestart met het aanbieden van de ‘Taakbrigades’. Het doel van de taakbrigades is om het zorgpersoneel te ontlasten met geschoold personeel voor specifieke taken. Bedoeling is dat deze nieuwe medewerkers ook na de crisis op structurele basis hulp bieden op de werkvloer.

Verlenging subsidie 2022 
Op 14 december 2021 maakte het ministerie van VWS via een kamerbrief bekend dat er een derde ronde van de Coronabanen in de Zorg komt. In totaal wordt hiervoor 45 miljoen euro uitgetrokken. Dit betekent dat ook de WGV Taakbrigades uit de coronabanen subsidie kan worden gefinancierd en dat niet behoeft te worden aangeklopt bij de gemeenten voor additionele subsidie. De nieuwe subsidieperiode loopt van 1 januari tot en met 30 juni 2022. 

Ervaring WGV Taakbrigades van Careaz:  
“Zeker meerwaarde. Alle 6 deelnemers zijn doorgestroomd naar reguliere BBL met in gang van november 2021 (6 VIG, 1 VP). Dus geen uitval en de kwaliteit van de kandidaten is heel hoog. De start in een nieuwe sector is voor hen lastig en daar moet je als instelling (tijd) in investeren. Maar nu gaan ze heel snel, sneller dan reguliere BBL, en ze kunnen direct in de zorg ingezet worden.”  

Meer informatie over de subsidie 
Ga naar https://www.dus-i.nl/subsidies/coronabanen-in-de-zorg voor meer informatie.