SectorplanPlus loopt af, aanvraag voor vervolg is ingediend!

13-06-2022

Afgelopen jaren hebben we gezien dat SectorplanPlus een grote bijdrage* heeft geleverd aan het aanpakken van de arbeidsmarktuitdaging in onze sector. Op 23 augustus van dit jaar loopt de subsidie na 5 jaar af. De personeelstekorten in de zorg zijn echter nog niet opgelost. De urgentie om in te zetten op behoud en het opleiden van zorgmedewerkers is zelfs misschien wel groter dan ooit.

Vervolgaanvraag ingediend
Omdat we het succes van het huidige SectorplanPlus door willen zetten, maar VWS nog druk bezig is met haar meerjarenprogramma, hebben we een tussenoplossing gezocht door een aanvraag voor een vervolg in te dienen voor het schooljaar 2022 - 2023. De subsidie voor dit vervolg, als deze wordt toegekend, zal vergelijkbaar zijn met het huidige SectorplanPlus. Naar verwachting krijgen we voor medio juni vanuit de subsidieverstrekker Min. van VWS meer duidelijkheid over de toekenning. We zullen de informatie via www.sectorplanplus.nl delen. Ook kunnen we dan meer zeggen over de aanvraagperiode en het programma van eisen.

Alvast aan de slag met ontwikkeltrajecten?
Wil je intussen al aan de slag met gesubsidieerde ontwikkel- en/of begeleidingstrajecten of een EVC-traject? Dan is het wellicht interessant om deel te nemen aan de regeling NL Leert Door, sectoraal maatwerk. Meer informatie over deze subsidieregeling kan je opvragen bij onze koepelorganisatie RegioPlus via [email protected]. Door nu alvast met gesubsidieerde ontwikkeltrajecten aan de slag te gaan zullen de eventuele scholingsaanvragen via SectorplanPlus 2022-2023 straks goed aansluiten bij de behoefte van de individuele werknemer.   

 *In de eerste drie tijdvakken zijn bijna 40 duizend aanvragen voor opleidingen gericht op instroom ingediend. In het vierde (en laatste) tijdvak waren dit er ruim 47 duizend. Daarnaast zijn in totaal ruim 62 duizend opleidingen en trainingen gericht op (het behoud van) zittende medewerkers gestart en zijn bijna 21 duizend medewerkers opgeleid tot praktijk- of werkbegeleider.