Subsidieregeling STAP-budget voor scholing en ontwikkeling

26-01-2022

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal €1.000,- aanvragen voor scholing en ontwikkeling.

STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie.
Doel van het STAP-budget is dat mensen meer de eigen regie nemen in hun ontwikkeling en loopbaan, zich blijven ontwikkelen en duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding.

Dit kan per persoon 1 keer per jaar. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. De aanvragen worden beheerd en uitgevoerd door het UWV. 

Je kunt STAP-budget voor een opleiding krijgen als je: 

• tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent. 

• burger van de EU bent, of partner van een EU-burger bent. 

• in loondienst of ondernemer bent of als je momenteel geen werk hebt. 

• in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voor de kalendermaand van je aanvraag ten minste zes maanden verzekerd bent geweest voor de volksverzekeringen (vrijwel iedereen in Nederland is dat vanzelf). 

• dit kalenderjaar nog geen STAP-budget subsidie hebt gekregen en er nog budget is. 

• voor de opleiding STAP-budget kan krijgen (volgens het scholingsregister van DUO). 

Goed om te weten: 

• Jaarlijks is er voor de subsidieregeling STAP-budget 218 miljoen euro beschikbaar en is er ruimte voor circa 300.000 toekenningen. 

• Je kunt op 6 momenten verdeeld over het kalenderjaar STAP-budget aanvragen. Wees er op tijd bij, want op=op. Wil je dat we je op de hoogte houden?  

• Je opleiding moet starten minimaal 4 weken na je subsidieaanvraag en binnen 3 maanden na sluiting van het betreffende aanvraagtijdvak van 2 maanden. 

• Tot 30 jaar kun je geen STAP-budget aanvragen voor een opleiding van een door het ministerie van OCW erkende opleider. Dit om samengaan met studiefinanciering en dubbele financiering vanuit de overheid te voorkomen. Je kunt dan wel opleidingen volgen bij private opleiders om jezelf verder te ontwikkelen. 

Bedragen de kosten voor de STAP-opleiding meer dan 1.000 euro? Dan dien je de meerkosten zelf te betalen. Als je ook uit andere bronnen geld voor de opleiding krijgt, dan moet je dat aangeven bij je aanvraag, en wordt het STAP-budget met dat bedrag verlaagd. Dit zal nog niet vanaf 1 januari 2022 gerealiseerd zijn, maar op een later moment in werking treden. 

• Vanaf 1 januari 2023 (streefdatum) zal de subsidieregeling STAP-budget worden uitgebreid met STAP-budget voor EVC-trajecten. 

Meer over het aanvragen van het STAP-budget is vanaf 1 maart 2022 te vinden op het STAP-portaal van UWV.