Terugblik Samen buiten de Oevers

16-05-2019

In deze inspirerende bijeenkomst (25 april jl.) hebben diverse inleiders ons meegenomen in de uitdagingen en opgaven in onze dynamische sector. We hebben allen de urgentie gevoeld en gedeeld dat we echt anders moeten kijken naar de toekomst, naar ons belangrijkste kapitaal: onze medewerkers, naar (onbenutte) talenten en kansen binnen en buiten de organisatie. Een gezond, vitaal en waardevol Regio Zwolle, daar doen we het voor!

Beschikbaar, wendbaar, inclusief en talenten
Een succesvolle samenwerking begint met een duidelijke structuur: weten waar en bij wie je waarvoor terecht kan. Fenna Eefting heeft daarom de structuur geschetst die in de regio is ontstaan.

Ook benadrukte zij dat voor de overgang van goed bestuur naar goed leiderschap nodig is dat we anders gaan kijken naar beschikbaarheid, wendbaarheid, inclusiviteit en talenten van onze medewerkers. Beschikbaarheid van personeel, wendbaarheid en inclusiviteit stond ook centraal in de terugkoppeling van René de Vent over de interviews met 30 betrokken bestuurders. Douwe Prinsse maakte de verbinding onderwijs-arbeidsmarkt, vanuit Regio Opleiders, de nieuwe en eigentijdse samenwerking van publieke en private onderwijspartijen. En tot slot heeft Fenna Eefting ons uitgenodigd om mee te doen met Regio Zwolle Inclusief: Matchwinkel.

Twee opdrachten
Om beschikbaarheid, wendbaarheid, inclusiviteit en talenten in de praktijk te brengen starten we met het realiseren van 2 opdrachten: 350 nieuwe (leer-)werkplekken in de regio Zwolle en Regio Zwolle Inclusief: Matchwinkel.  

Spetterende afsluiting
Ruud Veltenaar, TED-spreker/filosoof sloot de bijeenkomst af en heeft ons meegenomen op zijn reis naar de echte transformatie in onze sector. ‘Geen Human Resource Management meer, maar Human Being Management’. Een andere uitspraak van hem sluit aan bij onze eigen transformatie: ‘Managers zijn erg druk met het doel van de organisatie, maar echte leiders verbinden zich met de bedoeling’. Dat is nodig om alle talenten te benutten en de waarde voor de zorgconsument echt centraal te stellen.

Inspireren via succesverhalen
We voelen allemaal de urgentie en zijn op zoek naar nieuwe werkwijzen en toepassingen om het tekort op de arbeidsmarkt te voorkomen en op te lossen. Dat doen we soms binnen ons eigen bedrijf en steeds vaker in samenwerking met elkaar. Er gebeurt inmiddels al veel op dit gebied, maar het is niet altijd zichtbaar. Op 25 april hebben enkelen hun ideeën en voorbeelden gedeeld, maar ook andere voorbeelden/ideeën willen we graag zichtbaar maken. En een plek geven bij ‘succesverhalen’ op de website RAAT Regio Zwolle! Lever jouw voorbeeld aan via Marieke Willemse, projectleider RAAT, door een e-mail te sturen. Zodat we vanaf nu beter kunnen volgen wat er gebeurt en van elkaar kunnen leren.

Meer informatie

Aanmelden
Wil jij bij één van de opdrachten aansluiten? Stuur dan een e-mail naar Marieke Willemse.