Agenda

HPP bootcamp-in-een-dag | Contracturen opplussen. Pak het potentieel!
28-09-2022
Maak in de HPP bootcamp-in-één-dag kennis met het thema contractuitbreiding en ga aan de slag met de mogelijkheden binnen jóuw organisatie! Stichting Het Potentieel Pakken (HPP) heeft als missie het onbenut potentieel, zoals dat van vrouwen, in te zetten als oplossing voor arbeidsmarktvraagstukken zoals de groeiende tekorten in de zorg en het onderwijs.
Lees meer

Arbonetwerk regio Oost (online)
06-10-2022
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen Arbo-coördinatoren en HRM/P&O medewerkers die dit onderwerp in hun takenpakket hebben. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk bij deze bijeenkomsten ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer

Lerend Netwerk Regionale Strategische Personeelsplanning door PFZW
11-10-2022 t/m 02-03-2023
De sector zorg en welzijn is een dynamische sector. Overschotten en tekorten wisselen elkaar steeds sneller af. De toekomst voorspellen is lastig, maar je kunt je er wel op voorbereiden. Hierdoor ben je beter in staat om jouw HR-instrumenten onderbouwd en doelgericht in te zetten. Om dat te realiseren organiseert WGV Zorg en Welzijn in samenwerking met PFZW een Lerend Netwerk Regionale Strategische Personeelsplanning over datagedreven HR. Strategische Personeelsplanning (SPP) is een effectieve methode die jouw organisatie helpt om meer grip te krijgen op de mogelijke scenario’s rondom de vraag naar en het aanbod van medewerkers.
Lees meer

Masterclass Gezonde Werkvloer
13-10-2022
WGV Zorg en Welzijn organiseert, in samenwerking met Bewegen Werkt, de masterclass Gezonde Werkvloer. Deze masterclass, die vorig jaar voor het eerst werd verzorgd, werd met een 8,2 beoordeeld door de deelnemers.
Lees meer

Leergang (strategisch personeelsbeleid) HR=Menskracht
21-10-2022 t/m 27-01-2023
Nooit eerder werd zoveel geëist van het aanpassings- en verandervermogen van zorg- en welzijnsorganisaties. Lijnmanager, HR-professional en bestuurder moeten steeds meer omgevingsbewust zijn, zicht hebben op ontwikkelingen in zorgvraag en zorgaanbod. De relatie hiertussen kunnen leggen en tegelijkertijd aandacht voor het ‘anders organiseren’, vormen het fundament van de strategische HR-agenda. Maar hoe gaan we dat organiseren? De leergang HR=Menskracht geeft je dé handvatten om hier invulling aan te geven.  
Lees meer

Leergang De Lerende Organisatie (Strategisch Leren)
04-11-2022 t/m 10-02-2023
Vanuit de samenwerking tussen WGV Zorg en Welzijn en Edujet bieden wij in het najaar 2022 de Leergang De Lerende Organisatie (Strategisch Leren) aan. Samen met de deelnemers willen wij een passend leer- en ontwikkelbeleid vormgeven, dat binnen jouw instelling duurzaam kan worden uitgevoerd. Hierbij zal ook een slag gemaakt worden van (alleen) opleiden naar leren en ontwikkelen, waarbij zeggenschap over de eigen leer- en ontwikkelbehoefte bij de zorgprofessionals teruggelegd wordt. Daarnaast zal het opstellen van een Strategisch Opleidingsplan aan bod komen.
Lees meer

Medewerker Centraal Week
14-11-2022 t/m 18-11-2022
Voor jouw medewerkers wens je dat ze plezier hebben in hun werk, dat ze dit werk fit en gezond kunnen doen en dat ze met hun talent op de juiste plek zitten. Dan presteren ze het beste voor zichzelf en voor de zorg of maatschappelijke dienstverlening die ze bieden binnen jouw organisatie. Natuurlijk besteed je hier door het jaar heen aandacht aan. Met de regionale Medewerker Centraal Week (MCW) bieden wij hier een mooie aanvulling op. Dit jaar wordt de MCW gehouden van maandag 14 t/m vrijdag 18 november met als centrale thema: Mentale fitheid.
Lees meer

Masterclass ziekte- en re-integratie
21-11-2022
Het ziekteverzuimpercentage in de zorg & welzijn is nog nooit zo hoog geweest. Dat percentage moet naar beneden. Eén van de instrumenten om dat te kunnen bereiken is een daadkrachtig en zorgvuldig ziekte- en re-integratietraject. In zo’n traject krijg je te maken met een doolhof aan regels en een scala aan betrokken organisaties (denk o.a. aan het UWV, de arbeidsdeskundige, de bedrijfsarts). In deze masterclass staan we stil bij alle verplichtingen gedurende de eerste twee ziektejaren aan de hand van veel praktijkvoorbeelden uit de zorg & welzijn.
Lees meer

Arbonetwerk regio Oost (online)
05-12-2022
WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen Arbo-coördinatoren en HRM/P&O medewerkers die dit onderwerp in hun takenpakket hebben. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk bij deze bijeenkomsten ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.
Lees meer