Arbonetwerk regio Oost (online)

06-10-2022
Tijd: 09.00 - 11.00 uur

WGV Zorg en Welzijn biedt een platform voor kennisoverdracht en informatie-uitwisseling tussen Arbo-coördinatoren en HRM/P&O medewerkers die dit onderwerp in hun takenpakket hebben. Hiervoor worden periodiek bijeenkomsten georganiseerd waarbij ingegaan wordt op nieuwe wet- en regelgeving en de mogelijkheden om elkaar bij de interpretatie en toepassing te helpen. De nadruk bij deze bijeenkomsten ligt op kennisdeling. De vereniging faciliteert dit netwerk, verbindt deelnemers en nodigt - waar dat een meerwaarde biedt - gasten en externe sprekers uit.

De bijeenkomst vindt online via MS Teams plaats op donderdag 6 oktober van 09.00 tot 11.00 uur. 

Agenda (in grote lijnen):
-Opening en mededelingen 
-Bedrijfsnoodplannen/nut en noodzaak Veiligheidsplattegronden
Presentatie door Sylvia Geerdsen-Brommer van ABOVO-advies over: Bedrijfsnood-/ontruimingsplannen, Programma van Eisen ten behoeve van brandmeld- en ontruimingsinstallaties en het verzorgen van de meldingen dan wel vergunningsaanvragen brand veilig gebruik richting het Bevoegd Gezag (Gemeente/brandweer). 
-Uitwisseling over interventies/best practices m.b.t. bedrijfsnoodplannen
-Overige zaken: Actualiteiten in arbowet en regelgeving/met elkaar sparren over arbo-thema’s/vragen die spelen 
-Agenda/inhoud volgende bijeenkomst

-Rondvraag en sluiting

Meer informatie 
Heeft u nog andere agendapunten of vragen neem dan contact op met Hilda Regterschot, 088 255 66 50 of stuur een e-mail. Wilt u deelnemen aan het Arbonetwerk Regio Oost? Vul dan onderstaand formulier in.

Kosten
Voor leden van WGV Zorg en Welzijn is deelname aan deze bijeenkomst gratis. 

Aanmelden Arbonetwerk Regio Oost 06/10/22

Gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens volgens ons privacyreglement?