Leergang (strategisch personeelsbeleid) HR=Menskracht

11-02-2022 t/m 20-05-2022

Nooit eerder werd zoveel geëist van het aanpassings- en verandervermogen van zorg- en welzijnsorganisaties. Lijnmanager, HR-professional en bestuurder moeten steeds meer omgevingsbewust zijn, zicht hebben op ontwikkelingen in zorgvraag en zorgaanbod. De relatie hiertussen kunnen leggen en tegelijkertijd aandacht voor het ‘anders organiseren’, vormen het fundament van de strategische HR-agenda. Maar hoe gaan we dat organiseren? Leergang HR=Menskracht geeft je dé handvatten om hier invulling aan te geven.  

Leergang HR=Menskracht 
Organisaties die anders kijken, denken en doen zijn beter in staat om tijdig met toekomstige ontwikkelingen mee te bewegen. WGV Zorg en Welzijn wil deze ontwikkeling graag ondersteunen en introduceert daartoe de leergang ‘HR = Menskracht’. Doel is om een regionale beweging op gang te brengen waarin flexibel en wendbaar strategisch beleid ontwikkeld wordt, en waarbij organisatie- en medewerkersbelang hand-in-hand gaan. Het HR = Menskracht programma bestaat uit inspiratiesessies, verdiepingsmodules en ondersteuning bij implementatie. Deze onderdelen zijn modulair af te nemen. 

De leergang is een unieke mogelijkheid om met een aantal collega’s binnen jouw organisatie, binnen een kort tijdsbestek slagen te slaan op weg naar een strategisch HR beleid. Ga je met jouw organisatie deelnemen aan de Leergang HR=Menskracht?

Planning leergang 2022:

Op deze dagen vinden ’s ochtends (van 09.00 tot 13.00 uur) de leergang plaats en in de middag (vanaf 14.00 uur) de inspiratiesessies (staan ook open voor 'niet leergang deelnemers'). 

Meer informatie
In dit document vind je meer informatie over de leergang.
Neem voor meer informatie contact op met Jan Wiggers, telefonisch via 088 255 66 50 of per e-mail.

Mocht het niet lukken om deel te nemen aan de eerste sessie van de leergang, maar ben je wel geïnteresseerd? In de zomer starten wij een tweede sessie. Op het aanmeldformulier heb je de mogelijkheid om je alvast hiervoor aan te melden. 

Aanmelden Leergang (strategisch personeelsbeleid) HR=Menskracht

Gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens volgens ons privacyreglement?