Opleiders in regio Zwolle maken samen de stap naar maatwerk en een leven lang ontwikkelen

21-08-2019

Iedere regio, en daarbinnen elke sector, heeft zijn eigen dynamiek. Belangrijk is dat alle spelers die dynamiek herkennen en er gezamenlijk acties worden ingezet. Een mooi voorbeeld waarbij dat gebeurt is de samenwerking tussen onderwijs en het zorg- en welzijnswerkveld in de regio Zwolle. Ondanks, of misschien wel dankzij, het feit dat er best veel opleiders in de regio actief zijn komt er veel “van de grond”. In dit artikel ben ik zeker niet compleet, maar doe ik een greep uit de initiatieven die lopen.

Associate degree Social Work 
Als eerste voorbeeld de Associate degree Social Work in de Zorg. In twee jaar tijd leidt Windesheim studenten op tot een op samenwerking gerichte hbo-zorgprofessional die samen met de burger de focus weet te verleggen van ziekte en beperking naar eigen regie en het zoeken naar mogelijkheden en herstel. Een opleiding die echt samen met het werkveld is ontwikkeld op basis van de behoefte uit het werkveld. 

Samenwerking in het Zorgtrainingscentrum 
Een ander voorbeeld is de samenwerking van Deltion, Landstede, FIAA, Alfa college, Windesheim en een negental zorg organisaties in het Zorg trainingscentrum. Dit project integreert werkveld en onderwijs op het vlak van ethiek, technologie en leren in de praktijk. Binnen het project leren studenten en medewerkers van zorginstellingen. 

Regio opleiders brengt alle opleiders samen 
Regio opleiders is een breed initiatief, over alle sectoren heen, en waarbij alle opleidingen uit de regio betrokken zijn. Deze samenwerking richt zich op het bij- en nascholen van alle medewerkers in de regio Zwolle. Wat als individuele instelling wellicht niet lukt, kan samen met andere instellingen wel. Regio opleiders verbindt de vragen en de onderwijsinstellingen en organiseert de scholing.

Praktijkroute Viattence 
Praktijkroute Verzorgende-Medewerker Maatschappelijke Zorg BOL. Viattence trekt hier samen op met ROC Landstede en Deltion, een traject voor BOL studenten, maar dan veel meer vorm gegeven in de praktijk. Deze vorm van onderwijs wordt ook wel Hybride leren genoemd en is onder andere uitstekend geschikt voor mensen die willen switchen naar de zorg maar nog wel een opleiding nodig hebben.

Meer informatie of heb je een aanvulling? 
Op de website van WGV Zorg en Welzijn staat een overzicht met alle (bij ons) bekende innovatieve leeromgevingen in Oost Nederland. Weet jij nog andere initiatieven en/of trajecten, maar staan die niet in dit overzicht? Wij komen graag met je in contact! Je kunt contact opnemen door een e-mail te sturen naar Jan Wiggers, Beleidsmedewerkers Onderwijs bij WGV Zorg en Welzijn, of bel naar 088 - 2556650 en we vullen de lijst graag aan.