Marga Klompé, huisartsen en SKB starten Observatie Oost Achterhoek

16-10-2019

Marga Klompé start in samenwerking met Huisartsenzorg Oost-Achterhoek (HZOA) en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) een observatieafdeling. Een nieuwe vorm van acute en tijdelijke opvang voor ouderen zodat eerder de juiste plek voor hen gevonden wordt. Woensdag 9 oktober wordt de afdeling Observatie Oost Achterhoek geopend in Marga Klompé locatie Pronsweide in Winterswijk. Jaap Brenninkmeijer, voorzitter van het bestuur HZOA, opent de afdeling.

De groep kwetsbare ouderen met een complexe hulpvraag neemt toe. Zij komen met hun hulpvraag terecht bij de huisarts die vaak geen andere mogelijkheid heeft dan hen door te sturen naar het ziekenhuis. Thuis gaat het op dat moment niet langer en er zijn onvoldoende andere opvangmogelijkheden voor deze groep ouderen. Dit stagneert de doorstroom in het ziekenhuis. Er is behoefte aan een tussenoplossing waarin deze groep ouderen tijdelijk opgevangen kan worden en zij op de juiste plek terechtkomen.
 
Marga Klompé heeft daarom besloten om een voorziening op te zetten die tijdig kan inspelen op deze behoefte. Voor Marga Klompé past deze nieuwe ontwikkeling bij het uiteindelijk langer thuis blijven wonen in de eigen omgeving.
 
Observatie Oost Achterhoek
De observatieafdeling is uniek in de Oost Achterhoek en biedt kortdurende opvang als tussenstap terug naar huis of naar andere voorzieningen als thuiszorg, een verpleeghuis of revalidatie. Observatie oost Achterhoek heeft 16 plaatsen. Er is 24 x 7 deskundig zorgpersoneel van Marga Klompé aanwezig. Ouderen met een hulpvraag blijven maximaal 9 dagen. Zij worden in die 9 dagen geobserveerd en krijgen een diagnose.
 
Na maximaal negen dagen vindt een overdracht plaats. Meestal naar de thuissituatie, waarbij de huisarts (en mogelijk thuiszorg) de nazorg en begeleiding weer overneemt. In sommige gevallen zal de oudere niet naar huis gaan, maar komt hij of zij bij Marga Klompé wonen. Het gezamenlijk project gaat 1 oktober van start en het betreft in eerste instantie een pilot van twee jaar.