Wat is RAAT

RAAT: Regionale Actieplan Aanpak Tekorten
 
De sector zorg en welzijn staat voor een flinke uitdaging: er komen grote personeelstekorten aan. Daardoor zal het aantal moeilijk vervulbare vacatures fors stijgen. Dit vraagt om actie, gecoördineerd op het niveau van de arbeidsmarktregio en afgestemd tussen alle partijen die voor de aanpak van het arbeidsmarktvraagstuk in de sector zorg en welzijn van belang zijn.

Krachten bundelen
Individuele werkgevers in zorg & welzijn, vakorganisaties, onderwijsveld, zorginkopers (gemeenten/ zorgkantoren/verzekeraars) en het regionaal werkbedrijf zijn betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). Met de actieplannen worden de krachten gebundeld om tot een integrale arbeidsmarktaanpak voor zorg en welzijn te komen. Samen zorgen we voor een goede, toekomstbestendige personeelsvoorziening in de sector zorg & welzijn.
 
WGV Zorg en Welzijn is opgericht door regionale zorg- en welzijnsinstellingen. De vereniging richt zich op de personeelsvoorziening van de sector. WGV Zorg en Welzijn rekent Twente, Achterhoek, Regio Zwolle en Stedendriehoek & Noord-Veluwe tot haar werkgebied.